Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

Číslo 
faktúry
Popis 
fakturovaného 
plnenia
Celková
cena DPH
Číslo
PZZ
Číslo
objednávky
Dátum 
doručenia FA
Meno, adresa
dodávateľa
IČO 
dodávateľa
 1/18  členstvo RVC  25    14/18  4.1.2018  RVC Prešov  31954120
 2/18  užívanie ľadovej plochy  16,50 35/SŠI 2017    4.1.2018  TSM Levoča  35528052
3/18  telefón  60,11  0273830    5.1.2018  Slovak Telekom  35763469
 4/18 telefón  5,42 

e01#1-480V.9uu

   9.1.2018 O2   35848863
 5/18 telefón  17,29  0273830    10.1.2018  Slovak Telekom  35763469
 6/18  telefón  29,99  0273830     10.1.2018  Slovak Telekom  35763469
 7/18  telefón  10,49  0273830     10.1.2018   Slovak Telekom  35763469
 8/18  licencia 199,90     183/17  10.1.2018  SILCOM Žilina  36665134
 9/18  BOZPPO  54  Mandantná zmluva    11.1.2018

Regina Maliňáková

Sp.Nová Ves

 34525807
 10/18  účebná pomôcka  112,50    23/18  12.1.2018  Balaro s.r.o. Sp. Nová Ves  47190981
11/18 tlačivá 52,20   45/17 12.1.2018 ŠEVT a.s. B. Bystrica 31331131
12/18 oprava TV a ádia 84,37   24/18 8.1.2018 Ľ. Kovalík 17301203
13/18 náhradný diel 26,32   25/18 12.1.2018 Interierdvere Zvolen 44125585
14/18 poistné 196 5720012129   15.1.2018 Genereli Bratislava 35709332
15/18 elektrina 1034,04  218320009   15.1.2018 Dobrá škola  50099051
 1/18 potraviny 666,64    7/18  10.1.2018  Inmedia, Zvolen  36019208 
 2/18 potraviny  32,32   10/18 10.1.2018  Spiš Market SNV   31729541
 3/18 potraviny 127,99   10/18 10.1.2018  Spiš Market SNV    31729541 
 4/18 potraviny   463,67   9/18  10.1.2018   ATC- JR Puchov 35760532
5/18  potraviny  204   12/18  10.1.2018 Bartoš Nemešany 11954736 
6/18 potraviny   169,27   8/18 10.1.2018  FEGA FROST KK  36475939
7/18 potraviny   66,39   10/18  10.1.2018  Spiš Markek SNV 31729541 
8/18  potraviny  46,78   10/18 16.1.2018   Spiš Markek SNV 31729541  
9/18 potraviny 138,11   10/18 16.1.2018  Spiš Markek SNV 31729541 
10/18 potraviny 153,16   1/18 16.1.2018 Bigimi SNV 44467613
11/18 potraviny 158,76   5/18 16.1.2018 Tatr. mliek KK 31654363
12/18 potraviny 32,06   4/18 16.1.2018 Paciga SNV 36582115
13/18  potraviny  181,48     9/18 16.1.2018 ATC-JR Púchov 35760532 
14/18 potraviny  171,04   8/18 17.1.2018 FEGA FROST KK 36475939
15/18 potraviny  27,64   10/18 18.1.2018 Spiš market SNV 31729541
16/18 potraviny  93,96   10/18 18.1.2018 Spiš market SNV 31729541
17/18 potraviny  199,85   7/18 18.1.2018 INMEDIA 36019208
18/18 potraviny  116,13   2/18 22.1.2018 MPC CESSI SNV 31651445
 17/18  plyn  181  7175799188    18.1.2018  SPP Bratislava  35815256
18/18 kurz 140   28/18 19.1.2018 Dialog Bratislava  
19/18 kury 140   28/18 19.1.2018 Dialog Bratislava  
 20/18 revízia HP a hydrantov  450  20180012  19/18  24.1.2018  Černický Nemešany  14375168
21/18 hasiace prístroje, hadice 480 20180003 29/18 24.1.2018 Cmorejová Nemešany 46114416
22/18 oprava vírivky 262,56 1800032 22/18 25.1.2018 Medicalernst 36573671
19/18 potraviny 204   10/18 24.1.2018 Bartoš Nemešany   11954736
 20/18  potraviny  133,28    10/18 24.1.2018 Spíš Market   31729541
 21/18 potraviny   29,96    10/18 24.1.2018  Spíš Market   31729541
 22/18 potraviny   116,31    4/18 24.1.2018 Paciga Sp. Nová Ves   36582115
 23/18 potraviny  171,89    5/18  24.1.2018

Tatr.mliekar.

Kežmarok 

 31654363
23/18 doplatok plyn 20,91 dohoda o úhrade   26.1.2018

SŠI Levoča

42085390
24/18  doplatok za prenajom  53,77  zmluva o výpožičke    30.1.2018  SŠI Levoča  42085390
25/18 konferencia 137   30/18 26.1.2018

Indícia Bratislava

45736286
26/18 konferencia 137   30/18 26.1.2018

Indícia Bratislava

45736286
27/18 kanc. materiál 33   33/18 1.2.2018

Datas Sp.Nová Ves

35320214
28/18 vodné, stočné 843,92 008/242/10P   30.1.2018

PVP Poprad

36500968
29/18 revízia výťahu 123,73 6.3.1020   30.1.2018

Liftex - košice

17251605
30/18 program office 365 160 zmluva o poskytovaní služieb   1.2.2018

PcProfi Prešov

44685173
31/18 časopis 25   32/18 2.2.2018

JurisDat Bratislava

11821973
32/18 BOZPPO 54 Mandantná zmluva   2.2.2018

Maliňaková Sp.Nová Ves

34525807
 24/18 potraviny  230,67     1/18  31.1.2018 BIGIMI SNV  44467613 
 25/18 potraviny  4,80     6/18 31.1.2018  Tatr. ml. KK 31654363 
26/18 potraviny  87,77   10/18 31.1.2018

Spiš Market Sp.Nová Ves

31729541
27/18 potraviny  320,45   8/18 31.1.2018 Fega fros KK 36475939
28/18 potraviny  57,64   8/18 31.1.2018 Fega fros KK 36475939
29/18  potraviny   285,88     7/18 31.1.2018 Inmedia Zvolen  36019208
33/18 tonery  57,50     34/18 5.2.2018 Datas Sp. Nová Ves   35320214
34/18 školenie  40    20/18  5.2.2018 Inštitút vzd. Sp.Nová Ves  
35/18 výroba kľučov 95   17/18  5.2.2018  Zemčák Levoča 33056137 
36/18 prístup na portal 96   37/18 5.2.2018 Poradca pod.  Žilina 31592503
37/18 plyn kuchyňa 120 63300153028   5.2.2018 SPP Bratislava 35815256
38/18 prenájom 101,95 04.08/392.13/54   5.2.2018 VNsP Levoča 36594849
 39/18 telefón 59,95   0273830    13.2.2018  Slovak telekom BA  35763469
40/18 učebné pomôcky 26,38   38/18 8.2.2018 Textil lux Rim. Sobota 33545413
41/18 telefón 10,86  e01#1-80V.9uu    9.2.2018 O2 Bratislava  35848863
 42/18 prenájom  ľad. plochy  39 35/SŠ/2017     9.2.2018  TSM Levoča  35528052
 43/18 pohonné hmoty  158,24  zmluva o výdaní kariet    9.2.2018  Diners klub Bratislava  35757086
44/18 

telefón 

14,56  0273830    13.2.2018  Slovak telekom BA  35763469
45/18 telefón 25,98 0273830   13.2.2018 Slovak telekom BA 35763469
46/18 telefón 8,54 0273830   13.2.2018 Slovak telekom BA 35763469
30/18 potraviny 263,93   5/18 5.2.2018 Tatra ml. KK 31654363
31/18 potraviny 112,33   2/18 5.2.2018 MPC CESSI SNV 31651445
32/18 potraviny 36,92   10/18 5.2.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
33/18 potraviny 136,82   10/18 5.2.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
34/18 potraviny 8,63   6/18 8.2.2018 Tatra ml. KK 31654363
35/18 potraviny 288,88   8/18 8.2.2018 Fega Fros KK 36475939
36/18 potraviny 176,54   9/18 8.2.2018 ATC- JR Košice 35760532
37/18 potraviny 56,74   10/17 9.2.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
38/18 potraviny 167,55   7/18 8.2.2018 Inmedia 36019208
39/18 potraviny 109,97   9/18 12.2.2018 ATC-JR Puchov 35760532
40/18 potraviny 145,82   10/18 12.2.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541
41/18 potraviny 9,74   10/18 12.2.2018 Spiš Market Sp.Nová Ves 31729541