Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

Číslo
objed-návky
Popis objednaného
plnenia
Celková
hodnota
tovaru
s DPH
Číslo
PZZ
Dátum
objednávky
Meno, adresa
dodávateľa
IČO
dodávateľa
Meno,
priezvisko
Funkcia 
fyz. osoby
 1/18  potraviny      5.1.2018  BIGIMI SNV  44467613  Mária Majerská  vedúca ŠJ
 2/18  potraviny      5.1.2018  MPC cessi SNV  31651445  Mária Majerská  vedúca ŠJ
 3/18  potraviny      5.1.2018 Paciga SNV   36582115  Mária Majerská vedúca ŠJ 
 4/18  potraviny       5.1.2018   Paciga SNV   36582115  Mária Majerská  vedúca ŠJ
 5/18  potraviny       5.1.2018  Tatr. mliekareň KK  31654363  Mária Majerská  vedúca ŠJ
 6/18  potraviny       5.1.2018  Tatr. mliekareň ŠK mlieko  31654363 Mária Majerská   vedúca ŠJ
 7/18  potraviny       5.1.2018  Inmedia Zvolen  36019208  Mária Majerská  vedúca ŠJ
 8/18  potraviny       5.1.2018  Fega Frost KK 36475939   Mária Majerská  vedúca ŠJ
 9/18  potraviny       5.1.2018 ATC- SR Púchov   35760532  Mária Majerská  vedúca ŠJ
 10/18  potraviny       5.1.2018  Spiš Market SNV  31729541  Mária Majerská vedúca ŠJ 
 11/18  potraviny       5.1.2018 Tatraprim Vrbov 36492531 Mária Majerská vedúca ŠJ
 12/18  potraviny       5.1.2018 Bartoš Nemešaný 11954736 Mária Majerská vedúca ŠJ
 13/18  potraviny       5.1.2018 Kingfruit   Mária Majerská vedúca ŠJ
 14/18  členstvo RVC      4.1.2018 RVC Prešov   Gurčíková hospodár
 15/18 vodoinštalačný mat.     5.1.2018 Emil Školník Doľany   Gurčíková hospodár
 16/18 farby     5.1.2018 Bal Slovakia Žilina   Gurčíková hospodár
 17/18 výroba kľúčov      5.1.2018 Mário Zemčák   Gurčíková hospodár
18/18 žel. materiál      5.1.2018 Železiarstvo Olekšák   Gurčíková hospodár
19/18 oprava TV a rádia     8.1.2018 p. Kovalik   Gurčíková hospodár
20/18 preškolenie     8.1.2018 Inš. vzdelavania SNV   Gurčíková hospodár
21/18  ubytovanie  LV     10.1.2018  Novotný hotel Geravy   Gurčíková hospodár
22/18  oprava vírivky     11.1.2018  Medical Ernst   Gurčíková  hospodár 
23/18 učebná pomôcka     12.1.2018 Balaro SNV   Gurčíková hospodár 
24/18 revízia HP a Hydrantov     12.1.2018 p. Černický   Gurčíková hospodár 
25/18 náhradný diel     12.1.2018 Interierdvere Zvolen   Gurčíková hospodár 
26/18   autosúčiastky     15.1.2018

 Autoaréna 

Pavlov LE

   Gurčíková  hospodár
 27/18 časopis      15.1.2018   Dobrá škola    Gurčíková  hospodár
 28/18  Kurz      17.1.2018  Dialog plus    Gurčíková  hospodár
 29/18  hasiace prístroje      19.1.2018 Cmorejová Nemešany     Gurčíková  hospodár
 30/18  konferencia      23.1.2018 Indícia Bratislava     Gurčíková  hospodár
 31/18 prác. zošity      1.2.2018  Liberaterra Bratislava     Gurčíková  hospodár
32/18 časopis     1.2.2018 Jurisdat   Gurčíková hospodár
33/18  kancelársky materiál     1.2.2018 Datas  SNV    Gurčíková  hospodár 
34/18 

dodávka tonerov 

    1.2.2018 Datas  SNV      Gurčíková  hospodár  
35/18 opráva vyp. techniky      1.2.2018 Datas  SNV     Gurčíková  hospodár  
36/18  elektro materiál      1.2.2018 Zemčák Levoča   Gurčíková   hospodár  
37/18 prístup na portál     5.2.2018 Poradca podnikateľa Žilina   Gurčíková hospodár 
 38/18 učebné pomôcky     5.2.2018  Obchod textillux    Gurčíková  hospodár
39/18 zdravotnícky materiál     7.2.2018 Zelená lekáreň   Gurčíková hospodár
 40/18  šatniková skriňa     13.2.2018

Merkator  Bratislava

   Gurčíková  hospodár
 41/18  vysávač      14.2.2018 Točoňová Levoča    Gurčíková   hospodár
42/18   oprava TV a rádia     14.2.2018  Kovalik Levoča    Gurčíková   hospodár
 43/18  seminár ŠJ      14.2.2018  ARTEDU Košice    Gurčíková  hospodár