Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Fašiangový čas zábavy a karnevalov...

Prípravy na karneval 

Karneval v materskej škole

Fašiangový pochod - tak ako sa patrí so spevom aj tancom.

Ani tohto roku sme si nenechali ujsť prehliadku ľadovej krásy na Hrebienku. Počas víkendu si žiaci ubytovaní v internáte boli pozrieť ľadové sochy a chrám. Po ceste späť sa niektorí zviezli na klzákoch.

V rámci vyučovania prírodovedy absolvovali žiaci 4. ročníka exkurziu do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. V súlade s učivom sa najviac venovali časti, ktorá je zameraná na vesmír a na jaskyniarstvo.

V dňoch 5.-9. februára 2018 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Geravách. Hromada snehu, dobrá nálada a bežecké lyžovanie sprevádzali po celý týždeň našich siedmakov.