Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Ak sa v rodine či v škole vyskytne zrakovo postihnuté dieťa, zrazu sa vynorí množstvo otázok. Ponúkame Vám odpovede na tie, ktoré sa vyskytujú najčastejšie.

>Mám zrakovo postihnuté dieťa, ktoré by malo nastúpiť do školy. Ako mám postupovať, aby mohlo nastúpiť k vám?
Pred nástupom do školy musí dieťa prejsť psychologickým a špeciálnopedagogickým vyšetrením. Spojte sa s niektorým pracovníkom nášho centra špeciálno-pedagogického poradenstva a dohodnite s ním ďalší postup.


>Od koľkých rokov prijímate deti do materskej školy?
Do materskej školy prijímame zrakovo postihnuté deti vo veku od 3 rokov.

>Platia rodičia za umiestnenie dieťaťa v škole?
Rodičia platia:

  • za umiestnenie dieťaťa v internáte (podľa príjmu, maximálne 6,64 EUR mesačne);
  • za umiestnenie dieťaťa v školskom klube ( 1,66 EUR mesačne);
  • za umiestnenie dieťaťa v materskej škole (okrem ročníka, v ktorom sa deti pripravujú na vstup do školy);
  • za stravu dieťaťa (podľa veku od 1,79 EUR do 2,29 EUR denne).

>Je prevádzka internátu školy aj počas víkendov a sviatkov?
Internát je počas školského roka otvorený vždy, okrem povinných odchodoviek raz mesačne, zvyčajne v nadväznosti na prázdniny.

Ak ste tu na vašu otázku nenašli odpoveď, neváhajte nás kontaktovať.