Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Predtým ako naposledy zazvonil školský zvonček, so školou sa rozlúčili nielen naši deviataci, ale aj končiaci žiaci špeciálnej základnej školy a praktickej školy. S hudbou a spevom prešli celú školu a malým darčekom poďakovali zamestnancom za dlhoročnú starostlivosť.