Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC MAREC 2023

 

Porady a stretnutia

 

3. 3. 2023

13,00 – 14,00

Aktualizačné vzdelávanie pre PZ + účasť DOD alebo na výstave kompenzačných pomôcok

priestory špec. centra, aula

6. 3. 2023

8,00

Porada pedag. zamestnancov

zborovňa

7. 3. 2023

8,00

Aktualizačné vz. online - Inkluzívne vzdelávanie v praxi 

všetci PZ

7. 3. 2023

11,00

Aktualizačné vz. online - Emocionálna inteligencia a sociálne zručnosti

všetci PZ

13. 3. 2023

8,15

Porada vedenia

podateľňa

14. 3. 2023

14,00

Školský parlament

podateľňa

14. 3. 2023

15,00

Stretnutie predsedníctva združenia priateľov

podateľňa

14. 3. 2023

14,15

JIAS prezentácia pre rodičov

3. C, audioučebňa

20. 3. 2023

8,15

Porada vedenia

podateľňa

20. 3. 2023

9:00

Stravovacia komisia

kanc. ved. jedálne

21.3. 2023

14,00

PK spoločenskovedná

7. A

21.3. 2023

14,30

PK pre PŠ

1. K

27. 3. 2023

8,15

Porada vedenia

podateľňa

28. 3. 2023

14,00

Deň učiteľov pre všetkých zamestnancov

aula

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

 

1.-3.3.2023

8,00 – 13,30

Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka

Spišské Bystré

Kočiš

1. 3. 2023

10:00-11:30

Korčuľovanie

ZŠ Levoča

Hlavajová

3. 3. 2023

10,00 - 12,35

Možnosť zúčastniť sa DOD a prehliadky pomôcok pre ZP so svojimi vyučujúcimi

aula

vyučujúci

8. 3. 2023

10:00-11:30

Korčuľovanie

ZŠ Levoča

Kočiš

14. 3. 2023

8,00 – 8,45

Kreditná karta, osobné údaje, finančná gramotnosť (vybraní žiaci 2.stupeň ZŠ, ŠZŠ, PŠ)

Aula

Orletová

14. 3. 2023

14,00

„Z rozprávky do rozprávky“ – zábavno-súťažný program s rozprávkou

1.rodina, ŠKD

Kopkášová, Gajdošová

15. 3. 2023

 

 

 

 8,00-11,40

8,00-12,35

Tematický deň – Múdra hlavička (súťaže, kvízy, logické hry, týkajúce sa matematických, čitateľských a hrových zručností)

1.P, 1.A, 1.B, 2.A, 2.C, 1.D,

3.A, 4.A, 3.C, 4.C, 5.C

triedy, aula

 

 

 

 

 

 

 

triedni učitelia

 

 

 

 

 

 

15. 3. 2023

 

 8,00-12,35

8,00-13,25

Tematický deň - Literárne všeličo

7.C, 1.K

5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A,

aula, učebne VYV, HUV

Szitáriová a triedni uč.

15. – 21. 3. 2023

8,00 – 13,00

Plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka ZŠ, ŠZŠ

Poráč Park

Kočiš, Mačupa

20. – 24. 3. 2023

dopoludnia

popoludní

Týždeň s knihou pre vybraných mladších žiakov

Triedy, ŠKD, oddelenia,  knižnica

Mlynárová

Kuchčáková S.

21. 3. 2023

14,00

„Karaoke show“ – súťaž v speve

ŠKD

Bartko

22. 3. 2023

celý deň

Testovanie 9

4.C, 9.A

Motyková

22. 3. 2023

10:00-11:30

Korčuľovanie

ZŠ Levoča

Kočiš

23.3.2023

 

 

od 10,00

od 10,55

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo:

1. stupeň ZŠ

2. stupeň Š

aula

Szitáriová

24. 3. 2023

11,00 – 14,00

Juniorské majstrovstvá Slovenska v kolkoch pre vybraných žiakov

Hlohovec

Bartko

24. 3. 2023

 

8,50-10,35

10,00-10,45

Beseda s p. kaplánom

1. stupeň ZŠ

5.A, 7.A, 8.A, 9.A

aula

Motyková

28. 3. 2023

8,00

Vysielanie šk. rozhlasu

cez šk. rozhlas

Kamenická, Iľašová

28. 3. 2023

14,00

Tvorivá dielňa – téma Veľká noc

internát, ŠKD

Gajdošová, Ondrejková, Špernogová

29. 3. 2023

8,00 - 9,35

Workshop s Osmijankom

Aula + ŠK

Dredanová

29. 3. 2023

10:00-11:30

Korčuľovanie

ZŠ Levoča

Kočiš

Aktivity pre hospitalizovaných žiakov ZŠ pri zdravotníckom zariadení

13.3. - 25.3.2023

Martin Činovský – 70 rokov, narodený v Levoči. Autor prvej európskej známky

na Slovensku

Detské odd.

Parová

 Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

3. 3. 2023

8,00–10,00

DOD v špecializovanom centre poradenstva a prevencie pre D a Ž so ZP

priestory centra

zamestnanci

3. 3. 2023

10,00-13,00

Výstava kompenzačných pomôcok a techniky pre ZP

aula

zamestnanci

13. a 20. 3. 2023 od 13,00

Keramický workshop pre žiakov 6. ročníka ZŠ s MŠ Spišský Hrhov

Keramická dielňa

Schneider

14. – 15. 3. 2023

Účasť na písomných maturitných skúškach

SOŠPg Levoča

Zalčíková

14. a 21. 3. 2023

Nahrávanie do školského rozhlasu

Kancelária zástupkýň

Kamenická, Iľašová

 

Plánované opravy a rekonštrukcie

13. 3. 2023 10,00 - 16,00

Montáž interaktívnych tabúľ v triedach 1. P, 2. C, 6. A, 8. A, 1. K

 

Plán služobných ciest CŠPP

 

Dátum

Doprava

Cieľ cesty

Účastníci

1.– 3. 3. 2023

AUS ZP

Spišské Bystré

Kočiš

3. 3. 2023, 8,40

AUS

Poprad

Sámel

3.3.2023, 10,30

AUS ZP

Jarovnice

Sámel, Ondrejková

3.3.2023, 13,00

AUS ZP

Ostrovany

Sámel, Ondrejková

24.3.2023

AUS ZP

Hlohovec

Múdry, Bartko

13.3.2023, 8,40

AUS

Poprad

Sámel

13.3.2023, 10,30

AUS ZP

Jarovnice

Sámel, Zavacká

13.3.2023, 13,00

AUS ZP

Ostrovany

Sámel, Zavacká

15. – 21. 3. 2023

AUSZP

Poráč Park

Kočiš, Sámel, Múdry

Termíny odovzdania dokumentácie

3. 3. 2023

Kontrola zápisníc z triednych rodičovských združení

Triedni učitelia

29. 3. 2023

Podklady do plánu práce 04/23

všetci zamestnanci

29. 3. 2023 do 10,00

Dochádzka 03/2023

všetci zamestnanci

31. 3. 2023

Odoslanie RIS

ZRŠ

Plánované kontroly a hospitácie

Zalčíková

Kontrola pokladne                                                                Hospitácie zamerané na plnenie projektového vyučovania

Iľašová

Hospitácie zamerané na prípravu žiakov na vyučovanie v ZŠ. Kontrola dochádzky zamestnancov - dodržiavanie príchodu a odchodu z práce.                                                                      Priebežná kontrola triednej dokumentácie.

Kamenická

Priebežná kontrola triednickej dokumentácie

Kontrola náplne práce asistentov učiteľa, pomocných vychovávateľov - asistentov

Hospitácie v MŠ, PŠ, ŠZŠ

Hustzhyová

Kontrola nočnej služby

Hospitácie zamerané na činnosť počas soboty a nedele

Majerská

Kontrola hospodárenia s pridelenými prostriedkami              Kontrola vydaných hmotností potravín na prípravu pokrmov

Lazarová

Kontrola BOZP a PO

Kontrola evidencie a zapisovania poštovného

Vedúci dňa v dňoch neprítomnosti vedúcej výchovy

17. 3. 2023

Piatok

Kopkášová

18. 3. 2023

Sobota

Záthurecká

19. 3. 2023

Nedeľa

Kuchčáková

24. 3. 2023

Piatok

Kuchčáková

25. 3. 2023

Sobota

Petrovičová

26. 3. 2023

Nedeľa

Kopkášová

31. 3. 2023

Piatok

Záthurecká

Dôležité termíny

do 30.3.2023

Možnosť nahlásiť zmenu stravy