Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

  

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  JÚL, AUGUST 2022

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

22. 8. 2022

8:00

Porada vedenia

podateľňa

25.8.2022

9:00

Pedagogická rada

zborovňa

 

Aktivity pre osoby a organizácie, ktoré budú prebiehať počas letných prázdnin v škole

15. 7. – 23. 7. 2022

Rodina p. Tenglera  - ubytovanie v školskom internáte

29. – 31. 7. 2022

AZPŠS – Majstrovstvá Slovenska v aplikovanom stolnom tenise

11. – 14. 8. 2022

AZPŠS – Majstrovstvá Slovenska v šachu

 

Dôležité termíny

 

Od 1.7. do 31.8.2022

Letné prázdniny

5.9.2022

Začiatok školského roku, možnosť ubytovať sa v internáte

2.9.2022

Deň pracovného voľna pre zamestnancov školy (podľa KZ)

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

1.7.2022

Porada riaditeľov

Prešov

Múdra

8. – 15. 7. 2022

Rekreačný pobyt v Turecku

Odchod spred školy o 15:00

Vedúca: Slávka Kuchčáková

1. skupina

12. – 19. 8. 2022

Rekreačný pobyt v Turecku

Odchod spred školy o 15:00

Vedúca:

Dagmar Gembická

2. skupina

21. – 24. 8. 2022

Rekreačný pobyt Veľký Meder

Odchod spred školy o 8:30

Vedúca:

Dušana Lazarová

Prihlásení zamestnanci

23. – 26. 8. 2022

Konferencia o vzdelávaní nevidiacich a slabozrakých žiakov

Praha

Múdra

23.8.2022

Metodické stretnutie s ped. zamestnancami školy – „Vzdelávanie žiakov so ZP“

ZŠ Bučany

Hlubovič, Dredan

24.8.2022

Metodické stretnutie s ped. zamestnancami školy – „Vzdelávanie žiakov so ZP“

ZŠ Koháryho II., Fiľakovo

Hlubovič, Dredan

30. 8. 2022

Výberové konanie na funkciu údržbára školy

Podateľňa

Múdra

Lazarová

Huszthyová

 

Plánované opravy a údržba školy

 

1. 7. 2022

Oprava školského rozhlasu

4. 7. – 29. 7. 2022

Maľovanie – CŠPP, šk. kuchyňa, šatňa veľkí chlapci

 

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

1.7.2022

AUS

Prešov

Múdra

23.8.2022

AUS

ZŠ Bučany

Hlubovič, Dredan

24.8.2022

AUS

ZŠ Koháryho II., Fiľakovo

Hlubovič, Dredan

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

Do 4. 7. 2022

Uzavretie triednych kníh a výkazov v elektronickej forme

Všetci učitelia

26. 8. 2022

Dochádzka za 08/22

všetci zamestnanci