Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

 Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku je mesačný plán len orientačný a môže sa meniť podľa pokynov MŠVVaŠ SR.

 

 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  APRÍL  2021

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

6. 4. 2021

15:00

PK prírodovedná

online

8.4.2021

13:00

Predsedníctvo ZP ZSINS

Podateľňa

9.4. 2021

8:00

Porada CŠPP

Kancelária CŠPP

12.4.2021

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

13. 4. 2021

14:30 – 15:30

Aktualizačné vzdelávanie – Školské časopisy

online

19.4.2021

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

20.4.2021

15:00

Pedagogická rada

On-line

26.4.2021

8:00

Porada vedenia

Podateľňa

26.4.2021

9:00

Stravovacia komisia

kanc. ZR pre výchovu

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

7.4.2021

8:00-9:35

Deň Zeme: Náučné video, film, rozhovory, rozprávka

triedy

Podľa rozpisu

7.4.2021

10:00 – 1:,40 (12:35)

Upratovanie

Areál školy

Podľa rozpisu

8.4.2021

8:00-9:35

Upratovanie tried, kabinetov, nástenky

Triedy

Podľa rozpisu

8.4.2021

10:00 – 11:40 (12:35)

Upratovanie

Areál školy

Podľa rozpisu

9.4.2021

8:00-9:35

Výstupná aktivita ku dňu Zeme (plagát, prezentácia, báseň atď.)

triedy

Podľa rozpisu

9.4.2021

10:00 – 11:40 (12:35)

Upratovanie

Areál školy

Podľa rozpisu

9.4. 2021

 

Asertívne správanie

 

Orletová, Múdra V.

14. – 16. 4. 2021

 

Projektové vyučovanie –

Pred 35 rokmi – žiaci 2.st. ZŠ, ŠZŠ, PŠ

Triedy

Semanová

14. – 16. 4. 2021

 

Projektové vyučovanie –

Pred 35 rokmi –  dobrovoľne 1.st. ZŠ, ŠZŠ a šk. internát

Triedy

Semanová

15. 4.2021

7:40

Rozhlasové vysielanie

Školský rozhlas

Kamenická,

Zalčíková

15.4.2021

Celý deň

Projektové vyučovanie: Škola kedysi a dnes

2.C

Mlynárová

15. 4. 2021

18:00

„Príroda okolo nás“ – kvíz

Denná izba

Petrovičová

22. 4. 2021

18:00

„Poznaj Slovensko“ – vedomostná súťaž

Denná izba

Ondrejková E.

23.4. 2021

 

Deň kníh - moja obľúbená kniha

 

Múdra V.

27. 4. 2021

14:00

Mesiac lesov – beseda a kvíz

Denná izba

Ondrejková I.

Podľa počasia

 

Deň stromov – zasaď strom

Školský dvor

Strižovský

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

8.4.2021

AUS

Prešov, Svetielko

Podľa žiakov

12.4.2021

AUS

Prešov, Svetielko

Babejová B.

15.4.2021

AUS

Prešov, Svetielko

Podľa žiakov

19.4.2021

AUS

Prešov, Svetielko

Babejová B.

22.4.2021

AUS

Prešov, Svetielko

Podľa žiakov

26.4.2021

AUS

Prešov, Svetielko

Babejová B.

29.4.2021

AUS

Prešov, Svetielko

Podľa žiakov

 

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

11.4.2021

Nedeľa

Ondrejková E.

16. 4. 2021

Piatok

Ondrejková E.

17. 4. 2021

Sobota

Olekšáková

18. 4. 2021

Nedeľa

Hardoň

23. 4. 2021

Piatok

Hardoň

24. 4. 2021

Sobota

Petrovičová

25. 4. 2021

Nedeľa

Ondrejková E

30. 4. 2021

Piatok

Olekšáková

 

 

Dôležité termíny

 

11.4.2021 po 15:00

Možný príchod žiakov do internátu

Do 29.4.2021

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

1.4.2021 od 7:30

Testovanie na ochorenie COVID 19 –zamestnanci školy

Od 9.4. každý piatok až do odvolania od 9:30

Testovanie na ochorenie COVID 19 pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy

Celý mesiac

Možnosť darovať 2% dane pre ZP ZŠINS

 

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

13. 4. 2021

8:00 – 10:00

Nahrávanie rozhlasovej relácie – vaše príspevky

Kancelária zástupkýň

Zalčíková, Kamenická

 

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

27. 4. 2021 do 10:00 hod.

Dochádzka za 04/2021

všetci zamestnanci

26. 4. 2021 do 13:00 hod.

Podklady do mesačného plánu práce na 05/2021

všetci zamestnanci

28.4.2021

Odoslanie RIS

ZRŠ

 


 

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

 

Múdra

Kontrola v ŠJ

 

Kontrola vydávania liekov nakladania s liečivami

Zalčíková

Kontrola využívania odborných učební

 

Priebežná kontrola pedagogickej dokumentácie (ETK, triedne výkazy)

Kamenická

Priebežná kontrola zadávania známok do internetovej žiackej knižke vo všetkých organizačných zložkách

 

Priebežná kontrola triednickej dokumentácie

Huszthyová

Kontrola  zabezpečenia akcií pre deti z hľadiska bezpečnosti.

 

Hospitácie zamerané na sebaobsluhu.

Dredan

Kontrola  dodržiavania legislatívnych predpisov týkajúcich sa činnosti CŠPP, povinné predprimárne vzdelávanie Z. č.245/2008

Majerská

Kontrola dodržiavania hmotnosti vydávaných jedál

Lazarová

Kontrola v oblasti ochrany osobných údajov

 

Kontrola vybavenosti, stavu a údržby motorových vozidiel

 

 

Plánované opravy a rekonštrukcie

 

01.04.- 6.4.2021

Oprava schodišťa pri hlavnom vstupe do budovy školy

Marec – apríl 2021

Montáž regálov v bývalej kotolni