Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIAC  NOVEMBER  2022

 

Porady a stretnutia

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

7.11.2022

8:15

Porada vedenia

Podateľňa

8.11.2022

7:40

Stretnutie žiakov školy

aula

8.11.2022

15:00

Stretnutie predsedníctva združenia

podateľňa

14.11.2022

8:15

Porada vedenia

Podateľňa

15.11.2022

14:00

Stretnutie žiackeho parlamentu

podateľňa

21.11.2022

8:15

Porada vedenia

Podateľňa

21.11.2022

9:00

Stravovacia komisia

kanc. vedúcej ŠJ

22.11.2022

14:00

Pedagogická rada

zborovňa

28.11.2022

8:15

Porada vedenia

Podateľňa

29.11.2022

14:00

Aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ – Digitálne zručnosti (Hlubovič)

Aktualizačné vzdelávanie PZ a OZ – Digitálne a klávesové zručnosti (Fedáková)

Učebňa PC 2 pre učiteľov 1. stupňa

 

Učebňa PC 1 pre učiteľov 2. stupňa

 

 

Dátum

Čas

Aktivita pre žiakov

Miesto konania

zodpovedný

2.11.2022

10:00-11:30

Korčuľovanie

ZŠ Levoča

Kočiš

3.11.2022

18:00-20:00

Plávanie

SŠI 1, Levoča

Huszthyová

4. 11. 2022

10:00-10:45

3.workshop projektu „Zdravý úsmev“ pre vybraných ZP žiakov

triedy 1.A, 2.A, 5.A, 4.C

Zalčíková

Hudáková

7.11.2022

10:00

Vyhodnotenie projektu Záložka spája školy 

aula

Halásová

7.11.2022

10:00-11:45

iBobor  8.A, 9.A ZŠ NKS

PC II.

Mačupa

7.11.2022

18:00-20:00

Plávanie

SŠI 1, Levoča

Huszthyová

8.11.2022

8:00

Canisterapia

SŠI

Babejová

8.11.2022

10:00 – 11:40

Plávanie

SŠI 1, Levoča

Mogrovičová

9.11.2022

10:00-11:30

Korčuľovanie

ZŠ Levoča

Kočiš

9.11.2022

8:00 – 13:25

iBobor 6.A, 7.A NKS

+ 2. stupeň ZŠ ZP

PC II.

Mačupa

Hlubovič

10. 11. 2022

9:45 – 10:00

Vysielanie školského rozhlasu

cez rozhlas

Zalčíková

Kamenická

10. 11. 2022

18:00

„Slovný futbal“ – súťažno-zábavný kvíz pre starších žiakov

4. rodina

Petrovičová

 

10. 11. 2022

10:55 – 11:40

Beseda o HIV/AIDS

7. C

Schneider

10.11.2022

18:00-20:00

Plávanie

SŠI 1, Levoča

Huszthyová

11.11.2022

8:00 – 8:45

Deň nevidiacich – triedne aktivity

škola

Triedni učitelia

11.11.2022

8:50

Slávnosť ku Dňu nevidiacich

aula

Dredanová

11. 11. 2022

10:45

Film – Myši patria do neba pre 1. stupeň a ŠZŠ, PŠ

kino Levoča

Schneider

11.11.2022

10:00 – 10:50

iBobor  5.A NKS

PCII.

Mačupa

14.11.2022

18:00-20:00

Plávanie

SŠI 1, Levoča

Huszthyová

15. 11. 2022

10:00-11:40

4.workshop projektu „Zdravý úsmev“ pre vybraných ZP žiakov

triedy 1.A, 2.A, 5.A, 4.C

Zalčíková

 

15. 11. 2022

10:00 – 11:40

Inakosť bez hraníc, žiaci 2. A

Múzeum ŠŠ Levoča

Mogrovičová

16. 11. 2022

 

 

8:00-11:40

8:00-12:35

 

8:00-13:25

Tematický deň – Moje budúce povolanie

1.P, 1.A, 1.B, 2.A, 2.C, 1.D

3.A, 4.A, 3.C, 4.C, 5.C, 7.C, 1.K

5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A

aula, triedy

Motyková

Orletová

 

16. 11. 2022

14:00

„Deň zdravej výživy a jablka.“

Kuchynka 2. rodiny

Ondrejková Eva

19. 11. 2022

13:00

Náučná vychádzka Žabia cesta

Okolie Levoče

Petrovičová

 

21.- 25. 11. 2022

 

Halové športové hry pre žiakov školy

telocvičňa

Kočiš, Mačupa

21.11.2022

18:00-20:00

Plávanie

SŠI 1, Levoča

Huszthyová

22.11.2022

8:00

Canisterapia

SŠI

Babejová

22. 11. 2022

11:50 – 12:35

Beseda o HIV/AIDS

8. A

Schneider

23.11.2022

10:00-11:30

Korčuľovanie

ZŠ Levoča

Kočiš

24. 11. 2022

14:00

„Rýchle pršteky“ – súťaž v šikovnosti

Denná izba 1. rodiny

Kuchčáková

24.11.2022

18:00-20:00

Plávanie

SŠI 1, Levoča

Huszthyová

25. 11. 2022

8:50 – 9:35

Beseda o HIV/AIDS

9. A

Schneider

28.11.2022

18:00-20:00

Plávanie

SŠI 1, Levoča

Huszthyová

29.11. 2022

 

Školská súťaž: Šikovný jazýček (podľa pokynov)

Aula

Foltinská, Kamenická

30.11. 2022

 

Exkurzia: Zmysly 1.A + 1.B

Múzeum špeciálneho školstva

Mlynárová,

Hlavajová

30.11.2022

10:00-11:30

Korčuľovanie

ZŠ Levoča

Kočiš

Celý mesiac

 

3D obraz jesene tvorivé činnosti

Stolárska dielňa

Strižovský

Počas novembra

 

Príprava na Way of art

Aula

Fedáková, Szitáriová, Iľašová, Foltinská,

Majerská

Podľa dohody

 

Stretnutie v krajine fantázie Pre prvý stupeň ZŠ, ŠZŠ

knižnica J. Henkela Levoča

Mlynárová

podľa dohody

 

Beseda so S. Novákovou, bývalou žiačkou pre triedy 7.A, 8.A, 9.A, 1. K

aula

Motyková

 

Aktivity pre hospitalizovaných žiakov ZŠ pri zdravotníckom zariadení

 

7.11. – 25. 11. 2022

Môj obľúbený literárny hrdina – výtvarná tvorba

Detské odd.

Parová

 

 

 

 

Plán služobných ciest

 

Dátum

Dopr.pr.

Cieľ cesty

Účastníci

2. 11. 2022

AUS ZP

Jarovnice - zvoz žiakov

Zavacká

8.11.2022

AUS

MŠ Jarovnice

Garneková, Gibalová

9.11.2022

AUS

ŠZŠ Jarovnice

Dredan, Schneiderová

10.11.2022

AUS

ŠZŠ Spišská Belá

Dredan

15.11.2022

AUS

ZŠ Handlová

Dredan

16.11.2022

AUS

Prešov, Budovateľská 14

Dredan

16. 11. 2022

AUS ZP

Jarovnice – rozvoz žiakov

Ondrejková Eva

22.11.2022

AUS ZP

Jarovnice - zvoz žiakov

Zavacká P.

24.11.2022

AUS

Župčany

Garneková

29.11.2022

AUS

Perín

Garneková

30.11.2022

AUS

MŠ Spišské Vlachy

Garneková, Gibalová

 

 

Vedúci dňa v piatok a počas víkendov

 

Dátum

Deň

Meno

4. 11. 2022

Piatok

Kuchčáková

5. 11. 2022

Sobota

Petrovičová

6. 11. 2022

Nedeľa

Kopkášová

11. 11. 2022

Piatok

Zathurecká

12. 11. 2022

Sobota

Petrovičová

13. 11. 2022

Nedeľa

Kopkášová

25. 11. 2022

Piatok

Kopkášová

26. 11. 2022

Sobota

Zathurecká

27. 11. 2022

Nedeľa

Petrovičová

 

 

 

Dôležité termíny

 

do 28.11.2022

Možnosť nahlásiť zmenu stravy

16.11.2022 do 15:00

Povinný odchod z internátu

18.11.2022

Voľno pre žiakov udelené riaditeľkou školy

20.11.2022 po 15:00

Možný príchod do internátu

 

Iné aktivity, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci školy

 

8. 11. 2022

8:00 – 8:45

Nahrávanie rozhlasovej relácie

kancelária zástupkýň

Zalčíková

Kamenická

8. 11. 2022 9:00 – 12:00

Povinná dokumentácia na školách – online seminár

kancelária zástupkýň

Zalčíková, Kamenická

16.11.2022

„Regionálne stretnutie k štandardom“ (VÚDPaP)

Prešov, Budovateľská 14

Dredan

 

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

28.11.2022 do 13.00

Dochádzka 11/2022

všetci zamestnanci

25. 11. 2022

Podklady do plánu práce 12/22

všetci zamestnanci

29.11.2022

Odoslanie RIS

ZRŠ

 

Plánované kontroly a hospitácie vedenia školy

 

Múdra

Kontrola dodržiavania pracovného času a jeho účelného využívania v súlade s pracovnou náplňou

 

Kontroly zamerané na dodržiavanie bezpečnostných predpisov

 

Hospitácie so zameraním na rozvíjanie kľúčových kompetencií detí a žiakov

 

Hospitácie so zameraním na rozvíjanie čitateľských zručností.

Zalčíková

Hospitácie v prípr. – 4. ročníku ZŠ ZP a ZŠ NKS zamerané na rozvoj komunikačných zručností

 

Kontrola dochádzky zamestnancov

 

Priebežná kontrola triednej dokumentácie

Kamenická

Priebežná kontrola  triednickej dokumentácie v ŠZŠ, ŠMŠ a PŠ

Kontrola efektívneho využitia pracovného času pedagógov

Kontrola zadávania známok v internetovej žiackej knižke

Kontrola náplne práce asistentov učiteľa, pomocných vychovávateľov - asistentov

Huszthyová

Kontrola dodržiavania pracovnej doby.

 

Hospitácie zamerané na sebaobsluhu.

Dredan

Kontrola osobných spisov klientov CŠPP. Kontrola majetku pripraveného na  vyradenie z inventára CŠPP. Kontrola dochádzky. Kontrola práce  s EvuPP-om.

Majerská

Kontrola dodržiavania hygieny pracovníkov v kuchyni

Kontrola pracovných prostriedkov

Lazarová

Kontrola dochádzky do zamestnania - THP

 

Kontrola hygieny na zverenom úseku