Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA MESIACE JÚL, AUGUST    2020

 

 

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto konania

1. – 3.7. 20

 

Ukončovanie ped. dokumentácie, upratovanie tried a miestností v internáte

 

1.7. – 17.7. 2020

 

Prevádzka ŠMŠ

 

20.7. – 31.7.2020

 

Celoškolská dovolenka

 

3. – 21.8.2020

 

Prevádzka ŠMŠ

 

od 24. 8. 20

 

nástup PZ a OZ do práce (podľa potreby)

 

24.8.2020

8:00

Porada vedenia

podateľňa

26.8.2020

8:00

Pedagogická rada

Zborovňa

26.8.2020

11:00

Predsedníctvo ZP ZSINS

podateľňa

27.8.2020

9:15 – 12:30

Aktualizačné vzdelávanie: Diagnostika a rozvoj čitateľskej gramotnosti 2. časť

aula

28. a 31.8.2020

 

Príprava tried a miestností v internáte

 

 

Termíny odovzdania dokumentácie

 

27. 7. 2020

Odovzdať dochádzku za mesiac júl

Pedagogickí zamestnanci

26. 8. 2020

Odovzdať dochádzku za mesiac august

Pedagogickí zamestnanci

Do 5.9.2019

Podklady do celoročného plánu práce

 

 

Dôležité termíny

 

2.9.2020

Začiatok školského roka 2018/2019

2. 9. 2020 od 6:00

Možný príchod do internátu

 

Rekonštrukčné práce v škole počas leta

 

01.07.-31.07.2020

Montáž cvičebných prvkov pre veľkých žiakov vedľa garáže

01.07.-31.08.2020

Izolácia základov pri ŠJ a telocvični – dokončenie prác

 

Výstavba prístrešku ku kontajnerom na odpad

 

Sadové úpravy na medzi pri garáži

20.07.-21.08.2020

Výmena omietok a maľovanie MŠ

 


 

Zodpovedný vedúci počas letných prázdnin (pohotovosť)

 

Termín

Meno vedúceho

Tel.číslo

6. – 10. 7. 2020

 T. Huszthyová

0917512320

13. – 17. 7. 2020

Š. Dredan

0915222134

20. – 24. 7. 2020

L. Zalčíková

0907664969

27. – 31. 7. 2020

M. Majerská

0908127288

3. – 7. 8. 2020

V. Kamenická

0908388941

10. – 14. 8. 2020

Š. Múdra

0905859177

17. – 21. 8. 2020

D. Lazarová

0910602345

 

V čase prevádzky materskej školy pracuje aj školská jedáleň. Zamestnanci sa môžu prihlásiť na obedy vždy v pondelok na celý týždeň vopred.