Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V školskom roku 2020/2021 bude prebiehať školské projektové vyučovanie na tému:

Ako sa žilo v dobe našich rodičov a starých rodičov.

Cieľom projektového vyučovania je, aby si žiaci uvedomili obrovský skok vedy a techniky, aby vedeli porovnať dobu socializmu so súčasnosťou a tiež, aby sa naučili vážiť si to čo majú, či už ide o podmienky v akých rastú a vzdelávajú sa, alebo o materiálne zabezpečenie.

Združenie FEMAN Slovensko-európska kultúrna spoločnosť so sídlom v Košiciach realizuje v tomto roku projekt MACIKY 2020, ktorý finančne podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Jedná sa o jedinečný festival hudby, tanca, čítania a umenia vo svete nevidiacich detí a mládeže z marginalizovaných skupín. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči participovala na tomto projekte vydaním rozmnoženiny diela „O koronavíruse“ (Vanda Gábrišová : Bublina o koronavíruse - s deťmi, Helen Patuck : Môj hrdina si ty! Francesca Dall´Ara : Rozprávanie o koronavíruse) vo zvukovom zázname na CD nosičoch v náklade 100 ks, ktoré sú určené zrakovo a inak zdravotne postihnutým deťom a mládeži. Jednotlivé príbehy načítali herci Beáta Drotárová, Miriama Fedorková a Matúš Malý vo zvukových štúdiách knižnice. Projekt bude predstavený 6. júla 2020 o 10. hodine na tlačovej besede v priestoroch Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu  novinárov v Košiciach.

Naša škola už dlhodobo spolupracuje s OZ Feman. Aj v  školskom roku 2019/2020 nás čakajú spoločné projekty: 

Názov projektu:        „AKO NEVIDIACI MENIA SVET HUDBY- III / tvorivé dielne, koncerty, festival hudby pre osoby so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva

Názov projektu:        „Povediem ŤA ku knihe a pamiatkam UNESCO / tvorivé dielne pre zrakovo postihnuté deti v Levoči“