Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V našej spojenej škole internátnej nájdete rôzne organizačné zložky. Od materskej školy cez základnú a špeciálnu školu až po najstarších žiakov v praktickej škole.

Každý sa zapája do vyučovacieho procesu podľa svojich možností. Deti a žiaci s viacnásobným postihnutím to majú niekedy ťažšie. Špeciálny a individuálny prístup našich pedagógov však umožňuje aj týmto deťom zažiť zaujímavé  vzdelávacie aktivity. 

Rehabilitačno-vzdelávací pobyt na Štrbskom Plese...

Hipoterapia... 

Canisterapia...

Sviatok detí sa v mnohých krajinách sveta každoročne oslavuje 1. júna. V našej škole sme ho oslávili v piatok 7.6. 2024. 

Deti si vychutnali zábavnú show Sranda banda a o ostatné sa postarali naši vychovávatelia. Ďakujeme!

  V dňoch 27. - 31. 5. 2024 sa naši žiaci 1. - 5. ročníka zúčastnili Školy v prírode v krásnom prostredí obce Telgárt. Počas pobytu navštívili Syslovisko, Obrovisko, Ranč pod Ostrou skalou, kde si zajazdili na koníkoch a oboznámili sa s obydliami Indiánov a amerických kočovníkov. Previezli sa na kolesovom elektrickom vláčiku do obce Muráň a tiež zažili jazdu vlakom z obce Dedinky do Telgártu. Počas pobytu absolvovali  účelové cvičenie v prírode a navštívili meteorologickú stanicu. Deti si zložili  vlastnú hymnu, súťažili  v pohybových hrách, kúpali sa v bazéne a zažili veľa zábavy.

 

Koncom mája počas dvoch žiaci 2.stupňa ZŠ, ŠZŠ a PŠ mali možnosť prežiť vyučovanie v TANAP-e.

Environmentálne aktivity boli zrealizované v botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici (Tatranská karavána, Jelenice a vlci, Pocitový chodník s brodením sa potokom, Poznávanie drevín a bylín, hra Ekosystém – pavučina + hádanie a určovanie prírodnín pomocou hmatu a čuchu).

Ďalšie environmentálne aktivity boli zrealizované v Múzeu a Výskumnej stanici TANAP-u v Tatranskej Lomnici (aktivita zameraná na zvuky živočíchov v kombinácii s preparátmi a ich pobytovými znakmi, ako sú pierka, parohy či srsť, čítanie Príbehov z lesa: Príbeh o hlucháňovi, komentár pred filmom o svišťoch + premietanie).

      Druhý deň  zamestnanci TANAP-u nám ukázali pri biotope bobra (pod kempom Tatranec) informácie o jeho živote a vplyve na krajinu. K dispozícii mali trojrozmerné makety biotopov, modely vývinu žiab a vážok, vydry a bobra, lebku bobra. Pán Peter Zimmermann nás následne sprevádzal okolím, poskytol nám informácie o tom, ako sa majú správať návštevníci v národnom parku a ako postupovať pri stretnutí s medveďom. Ukázal nám semenný sad smrekovca opadavého a spôsob ochrany vysadených drevín.

Dva dni v TANAP-e bol ozajstný zážitok.

19.-24.5. 2024 vybraní žiaci našej školy sa zúčastnili medzinárodných športových hier pre zrakovo postihnutých v poľskom meste Owinska. Súťažilo sa v atletických disciplínach: skok do diaľky, vrh guľou, hod kriketovou loptičkou, beh na 100 a 300m.  V konkurencii českých, poľských a slovenských športovcov sme sa nestratili a získali sme štyri druhé a dve prvé miesta.

Blahoželáme!!!