Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V dňoch 21. 9. až 23. 9. 2023 sa spevácky zbor Dúha vedený p. učiteľom Kolesárom vybral do Brna, kde sa konal medzinárodný hudobný festival pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Naši súčasní aj bývalí žiaci sa prezentovali nielen zborovým spevom, ale aj sólovými vystúpeniami - spevom a hrou na klavíri všetkých očarili Martinko, Matej, Mário a Terezka. Do rytmu im hral Kristián.

Súčasťou festivalu bol aj bohatý sprievodný program a hudobno-tanečné workshopy.

V dňoch 18. - 21. 9. 2023 škola zorganizovala Medzinárodné športové hry pre žiakov so zrakovým postihnutím, na ktorých sa zúčastnili žiaci z partnerských škôl z Bratislavy, Opavy, Prahy, Owinskej a samozrejme súťažili aj domáci levočskí žiaci. Disciplíny bol rôznorodé, atletika (beh na 60m, 150m, 300m) skok do diaľky, hod kriketkou, ďalej aplikovaný stolný tenis, goalbal, kolky a súčasťou sprievodného programu bola i turistika a plávanie.
Aplikovaný stolný tenis.
Zlé počasie neodradilo športovcov, aby dosiahli vrchol Marčuliny v lokalite Javorina.
Súťaž v kolkoch.
Odmenou pre všetkých bola návšteva Múzea letectva v Košiciach a putovanie v galérii Triglandia.

18.9. 2023 v SŠI na Námestí Štefana Kluberta 2 v Levoči, začali medzinárodné športové hry pre zrakovo postihnutých žiakov. Do Levoče zavítali súťažiaci z Česka, z Opavy a Prahy, z Poľska prišli žiaci z mesta Owinska a Slovensko zastupujú súťažiaci z Bratislavy a Levočania.

ŠH slávnostne otvorila riaditeľka školy Mgr. Lucia Zalčíková, PhD.. 

Pracovníčky Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši si našli čas a  opäť zavítali medzi našich žiakov, aby im sprostredkovali "Vône našej záhrady." 

Priniesli so sebou množstvo rastliniek z našich záhrad. O každej nám porozprávali ako sa pestujú, kde sa im najviac darí a aký úžitok nám prinášajú. Žiaci si rastlinky dobre poobzerali, vyhmatali a samozrejme aj ovoňali. 

Školský rok 2023/24 začal krásny slnečným počasí. Pre žiakov školy sme zorganizovali 1. účelové cvičenie.

Cieľom účelového cvičenia bolo osvojenie vedomostí a zručností potrebných na prežitie pri mimoriadnej udalosti, naučiť sa základy prvej pomoci a rozvíjať pohybové schopnosti.