Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Vážení rodičia,

v najbližších dňoch dostanete cestou slovenskej pošty obálku s učebnými textami pre žiakov, alebo list, v ktorom Vám triedna učiteľka píše, čo máte s dieťaťom robiť, aby sa aspoň čiastočne naplnili ciele vzdelávania v mesiacoch marec a apríl. 

Prosím, venujte svojim deťom čas a pracujete s nimi podľa pokynov. Učivo si rozplánujte tak, aby Vaše dieťa nebolo preťažené.

Relácia na Dvojke Školský klub vychádza z učiva, ktoré majú zvládnuť žiaci prvého stupňa. Berte ju ako doplnok k vzdelávaniu. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte triedneho učiteľa svojho svojho dieťaťa.