Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

Žiaci našej školy v školskom roku 2021/22 môžu

pracovať v týchto krúžkoch:

 

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Aplikovaný stolný tenis– II. stupeň

Mgr. Hardoň Rastislav

Eukaustika – II. stupeň

Mgr. Fedáková Valika

Keramický krúžok– II. stupeň

RNDr. Schneider Jaroslav

Kolkársky krúžok– II. stupeň

Trnka Václav

Krása v dreve ukrytá– II. stupeň

Mgr. Strižovský Ladislav

Počítačový krúžok–I. stupeň

Mgr. Fedáková Valika

Šikovníček–I. stupeň

Bc. Kopkášová Petronela

Športový krúžok– II. stupeň

Mgr. Kočiš Tomáš

Varenie– II. stupeň

Mgr. Ondrejková Eva

Vareška–I. stupeň

Bc. Kuchčáková Slávka

Zborový spev

Kolesár Peter