Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

 

 

 

 

 

 

Všeobecné informácie a pokyny

Organizácia školského roka 2018/2019

 

 

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 sa bude konať 3. septembra 2018 (pondelok) o 8,30 hod. v aule školy. Následne o 9,30 hod. prebehne v aule prvé stretnutie rodičov. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2018 (utorok). Príchod na internát je v pondelok 3. 9. 2018.

V termíne od 10.9. do 14.9.2018 máme naplánovanú školu v prírode a v termíne od 24.9. do 28.9.2018 športové hry  (upresnenie a bližšie informácie v septembri).

 

ZMENA

 

Školské prázdniny a povinné odchodovky (prevádzka školy prerušená):

 

 

Odchod po vyučovaní dňa:

Termín  prázdnin (odchodovky):

Možný príchod na internát:

Vyučovanie začína dňa:

Odchodovka 1

28.9.2018 piatok do 15,00 hod.

29.9.-30.9.2018

30.9.2018 nedeľa po 15,00 hod.

1.10.2018 (pondelok)

Jesenné prázdniny

26.10.2018

piatok do 15,00 hod.

30.10. - 4.11.2018

4.11.2018

nedeľa po 15,00 hod.

5.11.2018

(pondelok)

Odchodovka 2

30.11.2018 piatok do 15,00 hod.

1.12. - 2.12.2018

 

2.12.2018  nedeľa po 15,00 hod.

3.12.2018 (pondelok)

Vianočné prázdniny

21.12.2018 piatok do 15,00 hod.

22.12.2018 - 7.1.2019

7.1.2019    pondelok

po 15,00 hod.

8.1.2019

(utorok)

Polročné prázdniny

31.1.2019 štvrtok do 15,00 hod.

1.2. – 3.2.2019

3.2.2019

nedeľa po 15,00 hod.

4.2.2019 (pondelok)

Jarné prázdniny

15.2.2019

piatok do 15,00 hod.

16.2.-24.2.2019

24.2.2019

nedeľa po 15,00 hod.

25.2.2019 (pondelok)

Odchodovka 3

22.3.2019 piatok do 15,00 hod.

23.3. – 24.3.2019

24.3.2019 nedeľa po 15,00 hod.

25.3.2019 (pondelok)

Veľkonočné prázdniny

17.4.2019

streda do 15,00 hod.

18.4. - 23.4.2019

23.4.2019

utorok po 15,00 hod.

24.4.2019

(streda)

Odchodovka 4

7.5.2019 utorok do 15,00 hod.

8.5. – 12.5.2019

12.5.2019 nedeľa po 15,00 hod.

13.5.2019 (pondelok)

Odchodovka 5

31.5.2019 piatok do 15,00 hod.

1.6. – 2.6.2019

2.6.2019 po 15,00 hod.

3.6.2019 (pondelok)

Letné prázdniny

28.6.2019    piatok

29.6. – 31.8.2019

 

2.9.2019

 

Ďalšie štátne sviatky a prázdniny, počas ktorých sa nebude vyučovať, ale žiaci môžu byť v internáte školy:    * 1.5.2019