Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Koncom septembra sme slávnostne otvorili novo zrekonštruované priestory školy. Na chodbách bol vymenené osvetlenie, nový náter dostali steny, dvere aj zárubne, pribudli vodiace madlá pre nevidiacich, indikačné bezpečnostné pásy pred schodmi a informačné tabuľky pre každými dverami. Na otorení sa zúčastnil aj Peter Krajňák, štátny tajomník MŠVVaŠ SR.

Vedenie školy upozorňuje rodičov na voľno, ktoré žiakom školy udelila riaditeľka školy na dni 28. a 29. októbra 2019. Vyučovanie v októbri bude končiť 25.10.2019, potom budú mať žiaci celý týždeň voľný (je tam štátny sviatok a jesenné prázdniny) a školské vyučovanie sa začne v pondelok 4. novembra 2019.

Vedenie školy oznamuje,

že začiatok školského roku 2019/2020 bude 2. septembra 2019. Slávnostné stretnutie žiakov bude o 9:00 hod. a stretnutie rodičov o 9:45 hod. v aule školy.

Vedenie školy oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka bude v dňoch od 8. do 12. apríla 2019. Presný termín je možné dohodnúť telefonicky na č. 053/4514795. K zápisu je potrebné priniesť rodný list a všetky vyšetrenia, ktoré dieťa absolvovalo (psychologické, špeciálnopedagogické, očné, logopedické, neurologické a podobne).