Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Jarné prázdniny pre žiakov Prešovského kraja a teda aj pre žiakov našej školy budú v termíne od 26. 2. do 2. 3. 2018. Odchod žiakov z internátu je v piatok 23.2.2018 po vyučovaní, najneskôr do 15:00 hodiny, príchod do internátu je možný v nedeľu 4.3.2018 po 15:00 hod.

Pozývame všetkých rodičov a priateľov školy na Festival vody, ktorý bude v priestoroch školy 1. decembra 2017.

Školský rok 2017/2018 sa začína 4. septembra 2017. Tento deň je možné aj privieť žiakov do internátu.

Dňa 19. mája 2017 pozývame všetkých, ktorí majú záujem vidieť našu školu. Priestory školy Vám ukážu a predstavia sami žiaci. Uvidíte naše triedy, odborné učebne, internát aj školský dvor.