Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Faktúry 2016

Číslo 
faktúry
Popis 
fakturovaného 
plnenia
Celková
cena DPH
Číslo
PZZ
Číslo
objednávky
Dátum 
doručenia FA
Meno, adresa
dodávateľa
IČO 
dodávateľa
1/16K potraviny 667,72   9/16K 14.1.2016 ATC-JR Púchov 35760532
2/16K potraviny 88,13   8/16K 14.1.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
3/16K potraviny 399,8   7/16K 14.1.2016 Inmedia Zvolen 36019208
4/16K potraviny 139,51   10/16K 14.1.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
5/16K potraviny 4,84   10/16K 14.1.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
6/16K potraviny 143,41   8/16K 14.1.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
7/16K potraviny 103,1   7/16K 14.1.2016 Inmedia Zvolen 36019208
8/16K potraviny 97,5   10/16K 14.1.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
9/16K potraviny 84,16   1/16K 18.1.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
10/16K potraviny 122,4   12/16K 18.1.2016 Bartoš Nemešany 11954736
11/16K potraviny 39,55   10/16K 18.1.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
12/16K potraviny 114,55   10/16K 18.1.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
13/16K potraviny 6,8   7/16K 19.1.2016 Inmedia Zvolen 36019208
1/16 prenájom 19,5 86/2015/SŠ   5.1.2016 TSM Levoča 35528052
2/16 telefón 64,19 0273830   7.1.2016 Slovak telekom Bratislava 35763469
3/16 členský popl. 25   15/16 5.1.2016 RVC Prešov 31954120
4/16 telefón 12,59 0273830   12.1.2016 Slovak telekom Bratislava 35763468
5/16 telefón 10,39 0273830   12.1.2016 Slovak telekom Bratislava 35763468
6/16 telefón 10,39 0273830   12.1.2016 Slovak telekom Bratislava 35763468
7/16 školenie 55   17/16 13.1.2016 Racio education Prievidza 36330035
8/16 školenie 55   18/16 13.1.2016 Racio education Prievidza 36333035
9/16 plyn 169 63300153028   14.1.2016 SPP Bratislava 35815256
10/16 revízia has. prís. 532   20/16 15.1.2016 Černický Nemešany 14375168
11/16 časopis 58,8   21/16 19.1.2016 Exim testing Bratislava 35891726
12/16 Verejná správa 84   22/16 19.1.2016 Poradca podnikateľa Žilina 31592503
13/16 poistenie 196 5720012129   19.1.2016 Generali Bratislava 35709332
14/16 el.energia 1143,28 100662254ZoP   19.1.2016 VSE Košice 44483767
15/16 úlyn 60,7 dohoda o úhrade   19.1.2016 SŠI 1 Levoča 42085390
16/16 školenie 32   23/16 21.1.2016 Ekona SK Košice 46745564
17/16 školenie 75   29/16 25.1.2016 INPP Bratislava 31817530
18/16 časopis 23   31/16 25.1.2016 Jurisdat Bratislava 11821973
19/16 oprava práčky 52,8   32/16 26.1.2016 Šefčík Jablonov 34524509
20/16 kalibrácia teplomerov 99,30   16/16 26.1.2016 Garoma Košice 14383730
21/16 BOZPPOPZS 84 mandatná zmluva,PZS   1.2.2016 Maliňáková Sp.N.Ves 34525807
22/16 výmena  6ks závesov 135   34/16 29.1.2016 Fľak Levoča 33055068
23/16 revízia výťahu 180,61 6.3.1020   29.1.2016 Liftex Košice 17251605
24/16 školenie 36   35/16 29.1.2016 RVC Prešov 31954120
25/16 plyn 164 63300153028   2.2.16 SPP Bratislava 35815256
26/16 školenie 70   29/16 3.2.2016 IPS Bratislava 31817530
27/16 vodné,stočné 1091 008/242/10P   3.2.2016 Pod.vod.spol. Poprad 36500968
14/16K potraviny 161,81   8/16 21.1.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
15/16K potraviny 159,55   5/16 25.1.2016 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
16/16K potraviny 14,96   6/16 25.1.2016 Tat.mliekáreň Kežmarok 31654363
17/16K potraviny 58,3   4/16 26.1.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
18/16K potraviny 37,27   10/16 26.1.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
19/16K potraviny 101,93   2/16 26.1.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
20/16K potraviny 221,36   7/16 26.1.2016 Inmedia Zvolen 36019208
21/16K potraviny 107,09   8/16 27.1.2016 Fega Frost Kežmarok 36475939
22/16K potraviny 205,69   1/16 29.1.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
23/16K potraviny 254,58   11/16 29.1.2016 Tatraprim Vrbov 36492531
24/16K potraviny 56,67   10/16 29.1.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
25/16K potraviny 16,28   10/16 29.1.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
26/16K potraviny 127,9   2/16 3.2.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
28/16 školenie 400   33/16 4.2.2016 IŠplus Prešov 47922460
29/16 školenie 125   39/16 4.2.2016 Indícia Bratislava 45736286
30/16 školenie 125   39/16 4.2.2016 Indícia Bratislava 45736286
27/16K potraviny 87,49   4/16 4.2.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
28/16K potraviny 122,4   12/16 4.2.2016 Bartoš Nemešany 11954736
29/16K potraviny 207,92   7/16 4.2.2016 Inmedia Zvolen 36019208
30/16K potraviny 39,11   8/16 4.2.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
31/16K potraviny 104,97   10/16 4.2.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
32/16K potraviny 8,74   10/16 4.2.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
31/16 inzercia 250,80 QUO-14960-C4Q1/0   5.2.2016 Mediatel Bratislava 35859415
32/16 telefón 64,32 0273830   5.2.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
33/16 školenie 49   41/16 8.2.2016 IRTaTVV Vrútky 42434271
34/16 oprava práčky 49,8   43/16 9.2.2016 Šefčík Jablonov 34524509
35/16 ubytovanie 191,94   45/16 10.2.2016 A Premium Services Bratislava 46192301
27/16K potraviny 87,49   4/16 4.2.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
28/16K potraviny 122,4   12/16 4.2.2016 Bartoš Nemešany 11954736
29/16K potraviny 207,92   7/16 4.2.2016 Inmedia Zvolen 36019208
30/16K potraviny 39,11   8/16 4.2.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
31/16K potraviny 104,97   10/16 4.2.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
32/16K potraviny 8,74   10/16 4.2.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
33/16K potraviny 64,46   5/16 5.2.2016 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
34/16K potraviny 8,16   6/16 5.2.2016 Tat.mliekáreň Kežmarok 31654363
35/16K potraviny 235,53   7/16 8.2.2016 Inmedia Zvolen 36019208
36/16K potraviny 91,33   7/16 8.2.2016 Inmedia Zvolen 36019208
37/16K potraviny 219,86   14/16 8.2.2016 Dončák Kravany 46305718
38/16K potraviny 64,72   14/16 9.2.2016 Dončák Kravany 46305718
39/16K potraviny 70,61   14/16 9.2.2016 Dončák Kravany 46305718
36/16 telefón 10,39 111959914Z112   11.2.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
37/16 soľ 28   30/16 11.2.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
38/15 telefón 10,19 193360135Z112   11.2.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
39/16 telefón 10 113960011Z112   12.2.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
40/16 PHM 47,5 zmluva o vydávaní kariet   12.2.2016 Diners club Bratislava 35757086
41/16 zdravotnícky mat. 524,39   37/16 15.2.2016 Zelená lekáreň Levoča 30273234
42/16 el.energia 1317,64 100662254ZoP   16.2.2016 VSE Košice 44483767
43/16 prenájom ľad. pl. 27,5 86/2015/SŠ   17.2.2016 TSM Levoča 35528052
44/16 lyžiarsky výcvik 168   42/16 18.2.2016 Arprog Poprad 36168335
45/16 Office 365 600   44/16 22.2.2016 PcProfi Prešov 44685173
46/16 lyžiarsky výcvik 140   40/16 22.2.2016 FFO bus Levoča 47341017
47/16 plyn 8253,78 dohoda o úhrade   24.2.2016 SŠI 1 Levoča 42085390
40/16K potraviny 8,72   8/16 10.2.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
41/16K potraviny 49,34   4/16 12.2.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
42/16K potraviny 121,1   2/16 12.2.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
43/16K potraviny 106,28   5/16 16.2.2016 Tat.mliekáreň Kežmarok 31654363
44/16K potraviny 12,24   5/16 16.2.2016 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
45/16K potraviny 203,8   1/16 22.2.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
46/16K potraviny 144,65   14/16 22.2.2016 Dončák Veľký Slavkov 46305718
47/16K potraviny 163,2   12/16 22.2.2016 Bartoš Nemešany 11954736
48/16K potraviny 330,15   7/16 22.2.2016 Inmedia Zvolen 36019208
49/16K potraviny 71,16   4/16 24.2.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
50/16K potraviny 145,74   8/16 24.2.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
48/16 poistenie 19,92   48/16 29.2.2016 Komunálna poisťovňa Bratislava 31595545
49/16 farby , laky 48,92   27/16 1.3.2016 Bal Slovakia Žilina 36396044
50/16 všeob. mat.,oprava 848,96   49/16 1.3.2016 Lučivjanský Hrabušice 35320214
51/16 plyn 154 63300153028   3.3.2016 SPP Bratislava 35815256
52/16 vodné stočné 910,34 008/242/10P   3.3.2016 Pod.vod.spol. Poprad 36500968
53/16 prenájom 101,95 04.08/392.13/54   3.3.2016 VNSP Levoča 36594849
54/16 uloženie odpadu 5,16   52/16 4.3.2016 TSM Levoča 35528052
55/16 OOPP 108   51/16 4.3.2016 Repaská Sp.N.Ves 30666171
56/16 BOZPPOPZS 84 mandantná zmluva   7.3.2016 Maliňáková Sp.N.Ves 34525807
57/16 životné poistenie 66,39 0345042139   7.3.2016 Allianz Bratislava 00151700
58/16 oprava žehličky 30,72   36/16 7.3.2016 Marton Prešov 14359944
51/16K potraviny 51,96   10/16 25.2.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
52/16K potraviny 92,05   14/16 25.2.2016 Dončák V. Slavkov 46305718
53/16K potraviny 8,60   4/16 25.2.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
54/16K potraviny 413,44   9/16 29.2.2016 ATC Púchov 35760532
55/16K potraviny 268,3   5/16 3.3.2016 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
56/16K potraviny 8,16   6/16 3.3.2016 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
57/16K potraviny 57,38   2/16 3.3.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
58/16K potraviny 150,82   1/16 3.3.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
59/16K potraviny 111,25   10/16 3.3.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
60/16K potraviny 22,86   10/16 3.3.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
61/16K potraviny 132,93   7/16 3.3.2016 Inmedia Zvolen 36019208
62/16K potraviny 96,22   8/16 3.3.32016 Fega frost Kežmarok 36475939
59/16 telefón 63,56 0273830   8.3.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
60/16 WIN IBEU,PAM 155,35 R220/2008   8.3.2016 Ives Košice 00162957
61/16 prenájom 31,5 86/2015/SŠ   8.3.2016 TSM Levoča 35528052
62/16 pneumatiky 4 ks 166,4   54/16 9.3.2016 Segad Poprad 31663991
63/16 PHM,servis,diaľničná 178,64 zmluva o vydávaní kariet   11.3.2016 Diner club Bratislava 35757086
64/16 telefón 10,09 0273830   14.3.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
65/16 telefón 10,19 0273830   14.3.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
66/16 telefón 10,29 0273830   14.3.2016 Slovak Telekom 35763469
67/16 inhalátor 47,2   56/16 14.3.2016 Euronext Chorvátsky Grob  
68/16 el. energia 1337,38 10066254ZoP   14.3.2016 VSE Košice 44483767
69/16 učebné pomôcky 140   57/16 15.3.2016 AJ MY Levoča 46274413
70/16 hygienické potreby 742,32 Z20163215_Z   15.3.2016 Scandi Zvolen 36642983
71/16 učebné pomôcky 398,4   55/16 16.3.2016 Lučivjanský Hrabušice 35320214
63/16K potraviny 67,77   10/16 8.3.2016 Spišmarket Sp.N.Ves 31729541
64/16K potraviny 8,39   10/16 8.3.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
65/16K potraviny 57,6     8.3.2016 J&B Unique Šamorín  
66/16K potraviny 163,2     8.3.2016 Bartoš Nemešany 11954736
67/16K potraviny 68,24   8/16 9.3.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
68/16K potraviny 21,22   10/16 10.3.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
69/16K potraviny 65,67   10/16 10.3.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
70/16K potraviny 141,6   4/16 11.3.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
71/16K potraviny 71,28   14/16 11.3.2016 Dončák V. Slavkov 46305718
72/16K potraviny 178,51   2/16 14.3.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
73/16K potraviny 399,71   7/16 14.3.2016 Inmedia Zvolen 36019208
72/16 učebné pomôcky 25,15   59/16 16.3.2016 Infra Veľké Leváre 44752423
73/16 vodo materiál 154,15   25/16 17.3.2016 Školník Doľany 14373114
74/16 oprava umývačky 71,76   58/16 21.3.2016 Eurogastrop Prešov 44137761
75/16 plyn 4105,63 dohoda o úhrade   22.3.2016 SŠI 1 Levoča 42085390
76/16 seminár 252   62/16 22.3.2016 RVC Prešov 31954120
77/16 učebné pomôcky 299,85   61/16 22.3.2016 Silcom Žilina 36665134
78/16 konferencia 50   63/16 30.3.2016 Raabe Bratislava 35908718
79/16 seminár 32   64/16 31.3.2016 Ekona Košice 46745564
80/16 BOZOPOPZS 84 mandatná zmluva,PZS   31.3.2016 Maliňáková Sp.N.Ves 34525807
74/16K potraviny 8,16   5/16 18.3.2016 Tat.mliekáreň Kežmarok 31654363
75/16K potraviny 93,65   6/16 18.3.2016 Tat.mliekáreň Kežmarok 31654363
76/16K potraviny 40,91   4/16 18.3.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
77/16K potraviny 306   8/16 18.3.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
78/16K potraviny 245,06   1/16 18.3.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
79/16K potraviny 16,18   10/16 18.3.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
80/16K potraviny 114,99   10/16 18.3.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
81/16K potraviny 86,19   3/16 18.3.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
82/16K potraviny 61,8   5/16 29.3.2016 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
83/16K potraviny 10,88   6/16 29.3.2016 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
84/16K potraviny 116,8   2/16 29.3.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
85/16K potraviny 107,28   10/16 29.3.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
86/16K potraviny 11,34   10/16 31.3.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
87/16K potraviny 72   10/16 31.3.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
88/16K potraviny 57,34   4/16 31.3.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
89/16K potraviny 122,4   12/16 31.3.2016 Bartoš Nemešany 11954736
90/16K potraviny 290,88   9/16 31.3.2016 ATC Púchov 35760532
91/16K potraviny 75,34   9/16 31.3.2016 ATC Púchov 35760532
92/16K potraviny 398,48   7/16 31.3.2016 Inmedia Zvolen 36019208
81/16 vodné,stočné 917,92 008/242/10P   1.4.2016 Pod.vod.spol. Poprad 36500968
82/16 kanc. mat. 184,31   65/16 1.4.2016 Lučivjanský Hrabušice 35320214
83/16 plyn 85 63300153028   4.4.2016 SPP Bratislava 35815256
84/16 odpad 21,5   52/16 4.4.2016 TSM Levoča 35528052
85/16 úprava fóliovníka 200   66/16 5.4.2016 Palugová Levoča 37479750
86/16 telefón 64,1 0272830   6.4.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
87/16 prenájom ľad. plochy 2,5 86/2015/SŠ   6.4.2016 TSM Levoča 35528052
88/16 preškolenie vodičov 75   53/16 7.4.2016 Dzugas Levoča 40857662
93/16K potraviny 58,6   7/16 4.4.2016 Inmedia Zvolen 36019208
94/16K potraviny 187,04   10/16 4.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
95/16K potraviny 42,61   10/16 4.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
96/16K potraviny 142,43   1/16 4.4.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
97/16K potraviny 36,96   2/16 6.4.2016 MPC Sp. N. Ves 31651445
98/16K potraviny 18,47   10/16 6.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
99/16K potraviny 196,45   8/16 6.4.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
100/16K potraviny 113,2   3/16 6.4.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
101/16K potraviny 50,58   4/16 6.4.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
102/16K potraviny 94,72   7/16 7.4.2016 Inmedia Zvolen 36019208
89/16 PHM,servis 229,42 dohoda o vydávaní kariet   8.4.2016 Diners club Bratislava 35757086
90/16 vergenčný stereoskop 298,9   70/16 12.4.2016 Dioptra Turnov 48171191
91/16 výroba kľúčov 53,12   28/16 12.4.2016 Zemčák Levoča 33056137
92/16 telefón 10 0273830   12.4.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
93/16 telefón 10,69 0273830   13.4.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
94/16 telefón 11,39 0273830   13.4.2016 Slovak telekom 35763469
95/16 prenájom bazéna 21 zmluva o výpožičke   14.4.2016 SŠI 1 Levoča 42085390
103/16K potraviny 76,34   2/16 13.4.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
104/16K potraviny 122,4   12/16 13.4.2016 Bartoš Nemešany 11954736
105/16K potraviny 31,36   10/16 13.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
106/16K potraviny 11,32   10/16 13.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
107/16K potraviny 130,08   14/16 13.4.2016 Mäsovýroba V. Slavkov 46305718
108/16K potraviny 213,69   7/16 13.4.2016 Inmedia Zvolen 36019208
108/16K potraviny 128,24   8/16 13.4.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
96/16 dodanie a výmena svetiel 767,09   60/16 15.4.2016 Uni elektro Smižany 36185612
97/16 el. energia 1412,5 100662254 ZoP   15.4.2016 VSE Košice 44483767
98/16 havarijné poistenie 259,3 6808084822   15.4.2016 Komunálna poisť. B. Bystrica 31595545
99/16 oprava el. rúra 120,5   71/16 19.4.2016 Jedinák V.Lipník 33071586
100/16 plyn 3332,18 dohoda o úhrade   19.4.2016 SŠI 1 Levoča 42085390
101/16 komunálny odpad 1716   72/16 19.4.2016 Mesto Levoča 00329321
102/16 úrazové poist. osôb 97,4 2-497-20480105   20.4.2016 QBE Košice 36855472
103/16 doména 78,44 zmluva o úhrade   21.4.2016 Armin Nové mesto nad Váhom 36687871
110/16K potraviny 10,8   6/16 15.4.2016 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
111/16K potraviny 96,85   5/16 15.4.2016 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
112/16K potraviny 49,57   7/16 15.4.2016 Inmedia Zvolen 36019208
113/16K potraviny 40,14   10/16 15.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
114/16K potraviny 117,38   4/16 15.4.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
115/16K potraviny 211,02   1/16 18.4.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
116/16K potraviny 19,86   10/16 18.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
117/16K potraviny 72,96   10/16 18.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
118/16K potraviny 272,46   7/16 18.4.2016 Inmedia Zvolen 36019208
119/16K potraviny 10   7/16 18.4.2016 Inmedia Zvolen 36019208
104/16 sieťka na bránu 123,8   69/16 21.4.2016 Pesmenpol Prešov 36507881
105/16 nábytok 903,1   74/16 25.4.2016 Lučivjansky Hrabušice 35320214
106/16 seminár 18   75/16 26.4.2016 RVC Prešov 31954120
107/16 všeob. mat. 953,35   76/16 28.4.2016 Lučivjanský Hrabušice 35320214
108/16 čistace potreby 843,18   68/16 28.4.2016 Miva market Smižany 36704041
109/16 vodné,stočné 868,63 008/242/10P   28.4.2016 Pod.vod.spol. Poprad 36500968
110/16 cestovné poistenie 19,84   77/16 2.5.2016 Allianz SP Bratislava 00151700
111/16 plyn 33 63300153028   2.5.2016 SPP Bratislava 35815256
112/16 školenie 158   78/16 2.5.2016 3Lobit Bratislava 30851491
120/16K potraviny 84,72   2/16 22.4.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
121/16K potraviny 204   12/16 22.4.2016 Bartoš Nemešany 11954736
122/16K potraviny 183,84   9/16 22.4.2016 ATC Púchov 35760532
123/16K potraviny 106,74   10/16 22.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
124/16K potraviny 78,28   8/16 22.4.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
125/16K potraviny 22,28   10/16 22.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
126/16K potraviny 232,26   7/16 22.4.2016 Inmedia Zvolen 36019208
127/16K potraviny 62,4   5/16 25.4.2016 Tat.mliekáreň Kežmarok 31654363
128/16K potraviny 17,93   6/16 25.4.2016 Tat.mliekáreň Kežmarok 31654363
129/16K potraviny 28,72   10/16 25.4.2016 Spiš  market Sp.N.Ves 31729541
130/16K potraviny 102,01   10/16 25.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
131/16K potraviny 215,32   8/16 27.4.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
132/16K potraviny 203,56   7/16 28.4.2016 Inmedia Zvolen 36019208
133/16K potraviny 35,4   10/16 29.4.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
134/16K potraviny 161,61   4/16 29.4.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
113/16 všeob. mat. 376,15   79/16 3.5.2016 Lučivjanský Hrabušice 35320214
114/16 BOZPPOPZS 84 mandantná zmluva   3.5.2016 Maliňáková Sp. N. Ves 34525807
115/16 stavebné práce 3500 zmluva o dielo   2.5.2016 Ilaš Levoča 34080555
116/16 mat. na údržbu 75,13   27/16 4.5.2016 Bal Slovakia Žilina 36396044
117/16 revízia výťahu 248,38 6.3.1020   5.5.2016 Liftex Košice 17251605
118/16 oprava plyn. sporákov 248   81/16 5.5.2016 Jedinák V.Lipník 43385249
119/16 uskladnenie odpadu 14,18   72/16 5.5.2016 TSM Levoča 35528052
120/16 prenájom ľad. plochy 2 86/2015/SŠ   5.5.2016 TSM Levoča 35580552
121/16 PHM,všeob. mat. 293,09 zmluva o vydávaní kariet   9.5.2016 Diners club Bratislava 35757086
122/16 telefón 64,48 0273830   9.5.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
123/16 školenie 20   82/16 9.5.2016 Kantorka Košice 45740313
124/16 elektro materiál 711,28   38/16 5.2.2016 Zonic Levoča 37479369
125/16 cestovné poistenie 1,98   84/16 11.5.2016 Allianz SP Bratislava 00151700
135/16K potraviny 223,67   1/16 2.5.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
136/16K potraviny 116,94   11/16 3.5.2016 Tatraprim Vrbov 36492531
137/16K potraviny 186,9   10/16 3.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
138/16K potraviny 25,04   10/16 3.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
139/16K potraviny 96,36   5/16 9.5.2016 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
140/16K potraviny 136,37   2/16 9.5.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
141/16K potraviny 158,39   3/16 9.5.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
142/16K potraviny 9   6/16 9.5.2016 Tat. mliekáreň Kežmarok 31654363
143/16K potraviny 162,73   14/16 9.5.2016 Dončák V.Slavkov 46305718
144/16K potraviny 189,51   7/16 9.5.2016 Inmedia Zvolen 36019208
145/16K potraviny 104,27   8/16 9.5.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
146/16K potraviny 35,34   4/16 9.5.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
126/16 oprava brány 103,2   73/16 12.5.2016 Bop Sp.N.Ves 36591441
127/16 telefón 10,09 0273830   12.5.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763893
128/16 telefón 10,69 0273830   12.5.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763893
129/16 telefón 10,09 0273830   12.5.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763893
130/16 el. energia 1345,57 100662254 ZoP   13.5.2016 VSE Košice 444483767
131/16 úprava plochy 3730 zmluva o dielo   23.5.2016 Ilaš Levoča 348080555
132/16 plyn 3090,28 dohoda o úhrade   23.5.2016 SŠI 1 Levoča 42085390
133/16 čistiace potreby 995,47   86/16 25.5.2016 Miva market Smižany 36704041
134/16 čistiace potreby 1371,36 Z20163215_Z   25.5.2016 Scandi Zvolen 36642983
135/16 varná kanvica 25   89/16 25.5.2016 Točoňová Levoča 34804951
136/16 cestovné poistenie 2,2   95/16 25.5.2016 Allianz Bratislava 00151700
137/16 cestovné poistenie 13,23   94/16 25.5.2016 Allianz Bratislava 00151700
138/16 oprava PC 157,5   93/16 27.5.2016 Lučivjanský Hrabušice 35320214
139/16 vodné ,stočné 1013,96 008/242/10P   30.5.2016 Pod.vod.spol. Poprad 36500968
140/16 asfaltovanie 4147,2   85/16 31.5.2016 Asfalt Tatry Poprad 47506024
147/16K potraviny 122,4   12/16 13.5.2016 Bartoš Nemešany 11954736
148/16K potraviny 177,55   7/16 13.5.2016 Inmedia Zvolen 36019208
149/16K potraviny 9,62   10/16 13.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
150/16K potraviny 35,84   10/16 13.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
151/16K potraviny 63,17   4/16 13.5.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
152/16K potraviny 105,76   8/16 13.5.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
153/16K potraviny 297   7/16 17.5.2016 Inmedia Zvolen 36019208
154/16K potraviny 109,02   10/16 17.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
155/16K potraviny 5,58   10/16 17.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
156/16K potraviny 86,55   2/16 17.5.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
157/16K potraviny 245,73   1/16 17.5.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
158/16K potraviny 19,8   6/16 17.5.2016 Tat.mliek. Kežmarok 31654363
159/16K potraviny 236,1   5/16 17.5.2016 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
160/16K potraviny 87,95   10/16 23.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
161/16K potraviny 30,14   10/16 23.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
162/16K potraviny 245,16   9/16 23.5.2016 ATC Púchov 35760532
163/16K potraviny 74,12   8/16 23.5.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
164/16K potraviny 11,46   10/16 26.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
165/16K potraviny 154,21   10/16 26.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
166/16K potraviny 122,4   12/16 26.5.2016 Bartoš Nemešany 11954736
167/16K potraviny 444,42   7/16 26.5.2016 Inmedia Zvolen 36019208
168/16K potraviny 89,11   7/16 26.5.2016 Inmedia Zvolen 36019208
169/16K potraviny 229,62   8/16 26.5.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
170/16K potraviny 115,07   2/16 26.5.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
171/16K potraviny 60,16   14/16 26.5.2016 Dončák V. Slavkov 46305718
172/16K potraviny 70,82   7/16 26.5.2016 Inmedia Zvolen 36019208
173/16K potraviny 118,71   4/16 26.5.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
174/16K potraviny 10,8   6/16 26.5.2016 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
175/16K potraviny 84,53   6/16 26.5.2016 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
176/16K potraviny 38,68   10/16 31.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
177/16K potraviny 136,08   10/16 31.5.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
141/16 cestovné poistenie 77,52   96/16 2.6.2016 Alliazn Bratislava 00151700
142/16 plyn 14 63300153028   2.6.2016 SPP Bratislava 35815256
178/16K potraviny 129,32   2/16 2.6.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
179/16K potraviny 308,63   1/16 3.6.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
180/16K potraviny 134,12   7/16 3.6.2016 Inmedia Zvolen 36019208
181/16K potraviny 12,85   7/16 3.6.2016 Inmedia Zvolen 36019208
182/16K potraviny 103,32   8/16 3.6.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
143/16 učebné pomôcky 100,73   90/16 6.6.2016 Galantéria Levoča 37481541
144/16 časopisy 10,50   98/16 6.6.2016 Slovenská pošta B.Bystrica 36631124
145/16 telefón 61,5 0273830   7.6.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
146/16 učebné pomôcky 175,29   96/16 7.6.2016 Pro Solutions Bratislava 35848260
147/16 učebné pomôcky 235,1   91/16 8.6.2016 Fortuna Novoveská Huta 41317335
148/16 revízia plyn.spotr. 200   92/16 8.6.2016 Džubák Sp.N.Ves 11950609
149/16 knihy 17,11   99/16 13.6.2016 Wolters Kluver Bratislava 31348262
150/16 učebné pomôcky 36,6   24/16 13.6.2016 Železiarstvo Levoča 36781410
151/16 el. energia 1151,57 100662254 ZoP   13.6.2016 VSE Košice 44483767
152/16 PHM,údržba 257,33 zmluva o vydávaní kariet   13.6.2016 Diners club Bratislava 35757086
153/16 BOZPPOPZS 84 mandantná zmluva   14.6.2016 Maliňáková Sp.N.Ves 34525807
154/16 telefón 10,09 0273830   14.6.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
155/16 telefón 10 0273830   14.6.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
183/16K potraviny 210,65   5/16 6.6.2016 Tat.mliek. Kežmarok 31654363
184/16K potraviny 10,8   5/16 6.6.2016 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
185/16K potraviny 32,16   4/16 7.6.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
186/16K potraviny 122,4   12/16 7.6.2016 Bartoš Nemešany 11954736
187/16K potraviny 123,75   10/16 7.6.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
188/16K potraviny 4,87   10/16 7.6.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
189/16K potraviny 109,45   4/16 9.6.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
190/16K potraviny 150,7   8/16 9.6.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
191/16K potraviny 77,75   10/16 9.6.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
192/16K potraviny 12,26   10/16 9.6.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
193/16K potraviny 18,70   10/16 13,6.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
194/16K potraviny 111,18   10/16 13.6.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
195/16K potraviny 241,9   7/16 13.6.2016 Inmedia Zvolen 36019208
196/16K potraviny 125,42   2/16 13.6.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
156/16 PC, monitor 840,10   101/16 15.6.2016 Lučivjanský Hrabušice 35320214
157/16 telefón 14,45 0273830   15.6.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
158/16 Dosky HACCP 158,4   83/16 16.6.2016 Eurogastrop Prešov 44137761
159/16 Oprava RMG 61,16   102/16 16.6.2016 Kovalík Levoča 17301203
160/16 všeob. mat., skartovač 477   104/16 21.6.2016 Lučivjanský Hrabušice 35320214
161/16 plyn 2241,36 dohoda o úhrade   21.6.2016 SŠI 1 Levoča 42085390
162/16 rekonštr. šatní tel. 6000 zmluva o dielo   22.6.2016 Iľaš Levoča 34805559
163/16 zošity 200 ks 280   103/16 24.6.2016 AJ MY Levoča 46274413
164/16 tlačivá 184,91   47/16 24.6.2016 Ševt B.Bystrica 31331131
165/16 žel. mat. 397,66   24/16 24.6.2016 Železiarstvo Levoča 36781410
166/16 farby 33,78   27/16 24.6.2016 Bal Slovakia Žilina 36396044
167/16 elektro mat. 452,78   38/16 24.6.2016 Zonic Levoča 37479369
168/16 učebné pomôcky 32,5   88/16 28.6.2016 Tryo Sabinov 42090199
169/16 vodné,stočné 942,22 008/242/10P   6.7.2016 Pod.vod.spol. Poprad 36500968
170/16 plyn 13 63300153028   6.7.2016 SPP Bratislava 35815256
171/16 učebné pomôcky 188,22   105/16 6.7.2016 Nakladateľstvo Forum Bratislava 46490213
172/16 telefón 61,86 0273830   6.7.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
173/16 Spravodajca mzdový 173,27   107/16 28.6.2016 Verlag Dashofer Bratislava 35730129
197/16K potraviny 24,59   8/16 16.6.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
198/16K potraviny 20,8   8/16 16,6.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
199/16K potraviny 128,34   5/16 16.6.2016 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
200/16K potraviny 10,8   5/16 16.6.2016 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
201/16K potraviny 83,93   10/16 16.6.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
202/16K potraviny 11,74   10/16 16.6.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
203/16K potraviny 70,19   4/16 16.6.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
204/16K potraviny 213,15   1/16 16.6.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
205/16K potraviny 7,66   7/16 16.6.2016 Inmedia Zvolen 36019208
206/16K potraviny 119,73   2/16 24.6.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
207/16K potraviny 5,2   10/16 24.6.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
208/16K potraviny 140,28   10/16 24.6.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
209/16K potraviny 26,44   8/16 24.6.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
210/16K potraviny 441,79   7/16 24.6.2016 Inmedia Zvolen 36019208
211/16K potraviny 40,94   4/16 24.6.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
212/16K potraviny 5,38   10/16 24.6.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
213/16K potraviny 63,28   10/16 24.6.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
214/16K potraviny 19,8   5/16 24.6.2016 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
215/16K potraviny 130,49   5/16 24.6.2016 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
216/16K potraviny 11,16   10/16 29.6.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
217/16K potraviny 33,03   10/16 29.6.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
174/16 PHM,cestov.,školenie 220,08 zmluva o vydávaní kariet   11.7.2016 Diners club Bratislava 35757086
175/16 telefón 10,16 0273830   11.7.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
176/16 telefón 10,19 0273830   12.7.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
177/16 telefón 12,54 0273830   12.7.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
178/16 BOZPPOPZS 84 mandantná zmluva   12.7.2016 Maliňáková Sp.N.Ves 34525807
179/16 Oprava výp. tech. 142,60   49/16 13.7.2016 Lučivjanský Hrabušice 35320214
180/16 prenájom 101,95 392/13   13.7.2016 VNsP Levoča 36594849
181/16 servis auta 303,55 zmluva o vydávaní kariet   13.7.2016 Wagon trading Poprad 31657940
182/16 tlačivá 8,2   47/16 14.7.2016 Ševt a.s. B. Bystrica 31331131
183/16 el. energia 1030,91 100662254 ZoP   14.7.2016 VSE Košice 44483767
184/16 olyn 1996,86 dohoda o úhrade   15.7.2016 SŠI 1 Levoča 42085390
185/16 tlačivá 41,64   110/16 20.7.2016 ŠEVT B. Bystrica 31331131
186/16 skriňa,police 695   111/16 21.7.2016 Mojdek Levoča 43729053
187/16 časopis 66,1   109/16 22.7.2016 Ares Bratislava 31363822
188/16 časopis 12,6   108/16 22.7.2016 VÚDPaP Bratislava 00681385
189/16 výroba a montáž okien 7568     1.8.2016 Fľak Levoča 33055068
190/16 výroba okna 190     1.8.2016 Fľak Levoča 33055068
191/16 plyn 13 63300153028   1.8.2016 SPP Bratislava 35815258
192/16 BOZPPOPZS 84 mandatná zmluva   4.8.2016 Maliňáková Sp.N.Ves 34525807
193/16 vodné,stočné 692,75 008/242/10P   3.8.2016 Pod.vod.spol. Poprad 36500968
218/16K potraviny 36,03   4/16 6.7.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
219/16K potraviny 146,11   2/16 6.7.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
220/16K potraviny 241,08   1/16 6.7.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
221/16K potraviny 310,17   3/16 8.7.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
194/16 telefón 61,50 0273830   8.8.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
195/16 plávajúca podlaha 408,53   113/16 9.8.2016 Max bývanie Sp.Vlachy 44953836
196/16 rekonš. šatní telocv. 4490,10   106/16 9.8.2016 Iľaš Levoča 34805559
197/16 rekonš. šatní telocv. 5994,85 zmluva o dielo   9.8.2016 Iľaš Levoča 34805559
198/16 telefón 9,18 e01#1-480K9UW   11.8.2016 O2 Slovakia Bratislava 35848863
199/16 revízia výťahu 91,69 6.3.1020   12.8.2016 Liftex Košice 17251605
200/16 telefón 23,94 0273830   12.8.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
201/16 telefón 20,54 0273830   12.8.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
202/16 telefón 17,30 0273830   12.8.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
203/16 el. energia 588,07 100662254 ZoP   15.8.2016 VSE Košice 44483767
204/16 oprava fasády 10000 zmluva o dielo   17.8.2016 Stav. prev. Levoča 36451975
205/16 oprava VT 266,4   49/16 25.8.2016 Lučivjanský Hrabušice 35320214
206/16 školenie 50   117/16 26.8.2016 Hošková Zálesie 45238162
207/16 revízia TN 150   116/16 26.8.2016 Džubák Sp.N.Ves 11950609
208/16 kanc. mat. 418,6   50/16 24.2.2016 Lučivjanský Hrabušice 35320214
209/16 vodné,stočné 389,4 008/242/10P   30.8.2016 Pod.vod.spol. Poprad 36500968
210/16 učebné pomôcky 46,4   118/16 5.9.2016 LiberaTerra Bratislava 35927097
222/16K potraviny 78,84   8/16 31.8.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
223/16K potraviny 175,96   8/16 31.8.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
224/16K potraviny 481,08   9/16 31.8.2016 ATC Púchov 35760532
225/16K potraviny 892,15   7/16 31.8.2016 Inmedia Zvolen 36019208
211/16 plyn,revízia 1431,7 dohoda o úhrade   6.9.2016 SŠI 1 Levoča 42085390
212/16 BOZPPOPZS 84 mandatná zmluva   6.9.2016 Maliňáková Sp.N.Ves 34525807
213/16 telefón 61,7 0273830   7.9.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
214/16 učebné pomôcky 308   119/16 7.9.2016 AJ MY s.r.o. Levoča 46274413
215/16 telefón 16 e01#1-480V.9uu   9.9.2016 O2 Slovakia Bratislava 35848863
216/16 PHM,všeob. mat. 37,2 zmluva o vydávaní kariet   12.9.2016 Diners club Bratislava 35757086
217/16 výroba kľúčov 216   28/16 13.9.2016 Zemčák Levoča 33056137
218/16 telefón 4,07 0273830   13.9.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
219/16 telefón 8,41 0273830   13.9.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
220/16 telefón 4,2 0273830   13.9.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
221/16 tlačivá 96   115/16 13.9.2016 Polypres Levoča 17084903
222/16 online kniha pre školu 100,8   123/16 13.9.2016 Verlag Dashofer Bratislava 35730129
226/16K potraviny 437,12   8/16 9.9.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
227/16K potraviny 47,95   10/16 9.9.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
228/16K potraviny 122,44   10/16 9.9.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
229/16K potraviny 12,31   10/16 9.9.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
230/16K potraviny 163,2   12/16 9.9.2016 Bartoš Nemešany 11954736
231/16K potraviny 34,24   7/16 9.9.2016 Inmedia Zvolen 36019208
222/16 Online kniha pre školy 100,8   123/16 13.9.2016 Verlag Dashofer Bratislava 35730129
223/16 seminár 128   124/16 19.9.2016 RVC Prešov 31954120
232/16K potraviny 77,12   10/16 14.9.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
233/16K potraviny 33,28   10/16 14.9.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
234/16K potraviny 71,3   4/16 14.9.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
235/16K potraviny 197,67   8/16 14.9.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
236/16K potraviny 154,81   1/16 14.9.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
224/16 plyn,revízie 1147,9 dohoda o úhrade   19.9.2016 SŠI 1 Levoča 42085390
225/16 el. energia 530,64 100662254 ZoP     VSE Košice 44483767
226/16 oprava práčky 50,4   125/16 19.9.2016 Šefčík Jablonov 34524509
227/16 cestovné poistenie 13,68   125/16 21.9.2016 Allianz SP Bratislava 00151700
237/16K potraviny 68,25   2/16 16.9.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
238/16K potraviny 35,34   10/16 16.9.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
239/16K potraviny 197,81   7/16 16.9.2016 Inmedia Zvolen 36019208
228/16 učebné pomôcky 84   129/16 22.9.2016 AJ MY sro Levoča 46274413
229/16 vodo mat. 191,29   25/16 22.9.2016 Školník Doľany 14373114
230/16 ubytovanie,strava 759   121/16 26.9.2016 CK Slniečko Trenčín 43840949
231/16 overenie merača tepla 625,03   131/16 26.9.2016 Keras Kežmarok 36492116
232/16 kanc. mat. 399,02   50/16 26.9.2016 Lučivjanský Hrabušice 35320214
240/16K potraviny 53,54   10/16 20.9.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
241/16K potraviny 195,74   10/16 20.9.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
242/16K potraviny 184,47   9/16 21.9.2016 ATC Púchov 35760532
243/16K potraviny 163,2   12/16 21.9.2016 Bartoš Nemešany 11954736
244/16K potraviny 108,44   8/16 21.9.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
245/16K potraviny 34,35   4/16 22.9.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
246/16K potraviny 34,1   2/16 22.9.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
247/16K potraviny 337,38   7/16 26.9.2016 Inmedia Zvolen 36019208
248/16K potraviny 141,08   10/16 26.9.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
249/16K potraviny 26,12   10/16 26.9.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
 250/16K potraviny  194,41    8/16  28.9.2016 Fega frost Kežmarok 36475939 
251/16K  potraviny  45,95    7/16  29.9.2016  Inmedia Zvolen  36019208 
 252/16K potraviny  154,81    7/16  29.9.2016  Inmedia Zvolen  36019208 
253/16K potraviny 64,1   4/16 6.10.2016 Paciga Sp.N.Ves 36482115
254/16K potraviny 119,04   2/16 6.10.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
255/16K potraviny 279,79   1/16 6.10.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
256/16K potraviny 199,65   14/16 6.10.2016 Dončák V. Slavkov 46305718
257/16K potraviny 108,82   10/16 6.10.2016 Spiš Market Sp.N.Ves 31729541
258/16K potraviny 23,6   10/16 6.10.2016 Spiš Market Sp.N.Ves 31729541
259/16K potraviny 107,39   8/16 6.10.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
 260/16K potraviny  139,81    8/16  7.10.2016  Fega frost Kežmarok  36475939 
261/16K  potraviny  87,19    7/16  12.10.2016   Inmedia Zvolen 36019208 
262/16K  potraviny  163,2    12/16  12.10.2016  Bartoš Nemešany  36492531 
263/16K  potraviny  23,74    10/16  12.10.2016  Spiš Market Sp.N.Ves  31729541 
264/16K potraviny 121,9   10/16 12.10.2016 Spiš Market Sp.N.Ves 31729541
265/16K potraviny 158,42   3/16 13.10.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
266/16K potraviny 68,3   3/16 13.10.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
267/16K potraviny 105,82   2/16 13.10.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
268/16K potraviny 198,94   9/16 13.10.2016 ATC Púchov 35760532
269/16K potraviny 263,91   7/16 13.10.2016 Inmedia Zvolen 36019208
270/16K potraviny 9,56   10/16 13.10.2016 Spiš Market Sp.N.Ves 31729541
271/16K potraviny 2,09   10/16 13.10.2016 Spiš Market Sp.N.Ves 31729541
272/16K potraviny 118,38   4/16 13.10.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
273/16K potraviny 20,8   6/16 14.10.2016 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
274/16K potraviny 237,21   6/16 14.10.2016 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
275/16K potraviny 10,61   8/16 14.10.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
276/16K potraviny 213,89   7/16 17.10.2016 Inmedia Zvolen 36019208
277/16K potraviny 205,99   1/16 17.10.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
278/16K potraviny 148,31   10/16 17.10.2016 Spiš Market Sp.N.Ves 31729541
279/16K potraviny 43,74   10/16 17.10.2016 Spiš Market Sp.N.Ves 31729541
280/16K potraviny 164,64   8/16 20.10.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
281/16K potraviny 231,58   7/16 20.10.2016 Inmedia Zvolen 36019208
282/16K potraviny 40,55   10/16 20.10.2016 Spiš Market Sp.N.Ves 31729541
283/16K potraviny 15,41   10/16 20.10.2016 Spiš Market Sp.N.Ves 31729541
284/16K potraviny 163,2   12/16 24.10.2016 Bartoš Nemešany 11954736
285/16K potraviny 52,43   10/16 24.10.2016 Spiš Market Sp.N.Ves 31729541
286/16K potraviny 37,31   10/16 24.10.2016 Spiš Market Sp.N.Ves 31729541
287/16K potraviny 9,6   6/16 27.10.2016 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
288/16K potraviny 82,92   6/16 27.10.2016 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
289/16K potraviny 197,92   1/16 27.10.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
290/16K potraviny 102,95   2/16 27.10.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
291/16K potraviny 75,18   4/16 27.10.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
292/16K potraviny 139,2   8/16 27.10.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
 232/16  overenie meračov 625,03    131/16  26.9.2016  Keras Kežmarok  42090199 
233/16  kanc. mat.  399,02    50/16  26.9.2016  Lučivjanský Hrabušice  42090199 
234/16  cestovné poist.  19,38    132/16  27.9.2016  Allianz Bratislava  42090199 
 235/16 doprava  341    122/16  29.9.2016  Bentour Levoča  42090199 
236/16 učebné pomôcky 28,6   24/16 29.9.216 Železiarstvo Levoča 42090199
237/16 školenie 39   138/16 29.9.2016 ASR Nováky 42090199
238/16 farby,laky  110,44   27/16 3.10.2016 Bal Slovakia Žilina 42090199
239/16 odpad 20,4   52/16 29.9.2016 TSM Levoča 42090199
240/16 čistiace potreby 1300,37   68/16 3.10.2016 Miva market Smižany 42090199
241/16 vodné, stočné 826,49 008/242/10P   3.10.2016 Pod.vod.spol. Poprad 42090199
242/16 mat. na údržbu 207,52   133/16 3.10.2016 B-komplet Sp.N.Ves 42090199
243/16 plyn 82 63300153028   4.10.2016 SPP Bratislava 42090199
244/16 oprava fasády 216999,68 dohoda   4.10.2016 Stav. prevádzkáreň Levoča 42090199
245/16 telefón 62,62 0273830   5.10.2016 Slovak Telekom Bratislava 42090199
246/16 učebné pomôcky 297     143/16 Oxico Bratislava 42090199
247/16 odpad 34,84     52/16 TSM Levoča 42090199
248/16 učebné pomôcky 100     128/16 Halcin Levoča 42090199
249/16 mat. na údržbu 219,85     151/16 Stavebniny Harichovce 42090199
250/16 stavebné práce 2500 dohoda     Paluga Levoča 42090199
251/16 doprava 120     146/16 FFO bus Levoča

42090199

252/16 stravné lístky 3950,64     149/16 Dejeuner Bratislava 42090199
253/16 školenie 39     152/16 ASR Nováky 42090199
254/16 doprava 72,75     142/16 Bentour Levoča 42090199
255/16 ubytovanie 272     153/16 SŠI 1 Levoča 42090199
256/16 vecné ceny 250     150/16 Timi sport Sp.N.Ves  42090199
257/16 kultúrne podujatie 240     134/16 MsKS Levoča 42090199
258/16 BOZPPOPZS 84 dohoda   11.10.2016 Maliňáková Sp.N.Ves 42090199
259/16 PHM 135,73 zmluva o vydávaní kariet   11.10.2016 Diners club Bratislava 42090199
260/16 telefón 14,28 0273830   11.10.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
261/16 telefón 13,22 0273830   11.10.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
262/16 telefón 10,49 0273830   11.10.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
263/16 kanc. mat. 398,4   50/16 11.10.2016 Lučivjanský Hrabušice 42090199
264/16 strava 320,76   153/16 11.10.2016 SŠI 2 Levoča 42090199
265/16 kanc. mat. 697,2   50/16 12.10.2016 Lučivjanský Hrabušice 42090199
266/16 prenájom 60   141/16 14.10.2016 STEZ Sp.N.Ves 42090199
267/16 vecné ceny 199,96   147/16 14.10.2016 Prešport Sp.N.Ves 42090199
268/16 el. energia 1089,59 100662254ZoP   17.10.2016 VSE Košice 42090199
269/16 kanc. mat. 121,84   50/16 17.10.2016 Lučivjanský Hrabušice 42090199
270/16 časopis 98   156/16 18.10.2016 Raabe Bratislava 42090199
271/16 vecné ceny 401,05   144/16 18.10.2016 AJ MY Levoča 42090199
272/16 kanc. mat. 98,1   144/16 18.10.2016 AJ MY Levoča 42090199
273/16 prenájom 60   135/16 19.10.2016 TSM Levoča 42090199
274/16 plyn 2239,28 dohoda   19.10.2016 SŠI 1 Levoča 420901999
275/16 rozvod internetu 2090,8   49/16 20.10.2016 Lučivjanský Hrabušice 42090199
276/16 PZP 73,95   zmluva 20.10.2016 Allianz Bratislava 42090199
277/16 PZP 104,55 zmluva   20.10.2016 Allianz Bratislava 42090199
278/16 kanc. mat. 347,28   50/16 21.10.2016 Lučivjanský Bratislava 42090199
279/16 3 ks RMG 224,7   159/16 24.10.2016 Shoopie Bratislava 42090199
280/16 prenájom 178,5   139/16 24.10.2016 Aquacity Poprad 42090199
281/16 kinetický piesok 38,99   160/16 24.10.2016 Prosolutions Bratislava 35848260
282/16 mixér 99,90   161/16 25.10.2016 NAY Bratislava 42090199
283/16 dekoračná sieť 12,9   164/16 26.10.2016 Mosk Prešov 42090199
284/16 čistiace potreby 489,6 zmluva   26.10.2016 Scandi Zvolen 42090199
285/16 učebné pomôcky 59,2   155/16 26.10.2016 Halcin Levoča 420901999
286/16 on line knižnica 194,36   165/16 26.10.2016 Verlag Bratislava 42090199
287/16 OOPP 576,3   137/16 27.10.2016 Repaská Sp.N.Ves 42090199
288/16 OOPP 942,9   136/16 27.10.2016 Repaská Sp.N.Ves 42090199
289/16 switch 230,9   49/50 2.11.2016 Lučivjanský Hrabušice 35320214
290/16 oprava PC 233,6   49/16 2.11.2016 Lučivjanský Hrabušice 35320214
291/16 plyn 134 63300153028   2.11.2016 SPP Bratislava 35815256
292/16 aktualizácia servera 298 20151112MDO2711   2.11.2016 Somi B. Bystrica 46972366
293/16 vodné, stočné 834,26 008/242/10P   2.11.2016 Pod. void. spol. Poprad 36500968
294/16 učebné pomôcky 22   163/16 4.11.2016 Nomiland Košice 36174319
295/16 telefón 63,4 0273830   7.11.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
296/16 oprava RMG 15   168/16 7.11.2016 Kovalík Levoča 17301203
297/16 konferencia 100   166/16 7.11.2016 Raabe Bratislava 35908718
 298/16 učebné pomôcky  440    169/16  8.11.2016  Pece Očová  36618233 
 287/16K potraviny  9,6    6/16  27.10.2016  Tat.mliek. Kežmarok  31654363 
288/16K potraviny 82,92   6/16 27.10.2016 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
289/16K potraviny 197,92   1/16 27.10.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
290/16K potraviny 102,95   2/16 27.10.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
291/16K potraviny 75,18   4/16 27.10.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
292/16K potraviny 139,2   8/16 27.10.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
293/16K potraviny 111,64   10/16 4.11.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
294/16K potraviny 222,31   7/16 4.11.2016 Inmedia Zvolen 36019208
 299/16 BOZPPOPZS  84  mandatná zmluva    8.11.2016  Maliňáková Sp.N.Ves  34525807 
300/16 telefón 2,48 e01#1-480V.9uu   9.11.2016 O2 Slovakia Bratislava 35848863
 301/16 učebné pomôcky  95,7    171/16  11.11.2016  Insgraf Šaľa  47078839 
302/16  PHM  176,32  zmluva ovydávaní kariet    11.11.2016  Diners club Bratislava  35757086 
303/16  učebné pomôcky  27,8    173/16  11.11.2016  Sviečkar Klčov  42090199 
304/16 učebné pomôcky 23,69   172/16 11.11.2016 Epifany Trenčín 48261653
305/16 telefón 17,2 7283830   14.11.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
306/16 telefón 16,08 0273830   14.11.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
307/16 telefón 9,99 0273830   14.11.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
 308/16 virtuálna knižnica  79,63    175/16  14.11.2016  Komensky Košice  43908977 
309/16  evidenčný program  999    176/16  15.11.2016  Free tech L. Mikuláš  47973498 
 310/16 nábytok  155    130/16  16.11.2016  Nomiland Košice  36174319 
311/16  testy alf  390    170/16  16.11.2016  4school Prešov  50377922 
312/16 oprava PC 78,5   49/16 16.11.2016 Lučivjanský Hrabušice 35320214
313/16 plyn 3475,7 dohoda o úhrade   16.11.2016 SŠI 1 Levoča 42085390
314/16 el. energia 1329,79 100662254ZoP   18.11.2016 VSE Košice 44483767
315/16 učebnice 20,11   174/16 21.11.2016 SPN Bratislava 31333176
 295/16K potraviny  68,89    4/2016  8.11.2016  Paciga Sp.N.Ves  36582115 
296/16K potraviny 63,62   2/16 8.11.2016 MPC Sp.N.V. 31651445
297/16K potraviny 110,23   10/16 8.11.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
298/16K potraviny 9,5   10/16 8.11.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
299/16K potraviny 200,87   9/16 8.11.2016 ATC Púchov 35760532
300/16K potraviny 257,16   8/16 9.11.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
301/16K potraviny 18,84   10/16 10.11.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
302/16K potraviny 66,91   10/16 10.11.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
303/16K potraviny 194,91   3/16 11.11.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
304/16K potraviny 286,51   7/16 15.11.2016 Inmedia Zvolen 36019208
305/16K potraviny 132,5   10/16 15.11.2016 Spiš market Sp.N.,Ves 31729541
306/16K potraviny 30,86   10/16 15.11.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
307/16K potraviny 204   12/16 15.11.2016 Bartoš Nemešany 11954736
308/16K potraviny 110,31   2/16 16.11.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
309/16K potraviny 212,78   8/16 16.11.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
310/16K potraviny 24,81   10/16 16.11.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
311/16K potraviny 16,18   10/16 16.11.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
312/16K potraviny 9,6   6/16 18.11.2016 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
313/16K potraviny 187,26   6/16 18.11.2016 Tat. mliek. Kežmarok 31654363
314/16K potraviny 44,17   4/16 18.11.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
 316/16 zhotovenie web stránky školy  1000    179/16  21.11.2016  SpišArt Levoča  47525606 
 315/16K potraviny  199,38    1/16  22.11.2016  Bigimi Sp.N.Ve  44467613 
316/16K potraviny 47,1   10/16 22.11.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
317/16K potraviny 101,92   10/16 22.11.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
318/16K potraviny 635,32   7/16 22.11.2016 Inmedia Zvolen 36019208
 319/16 časopisy  13,5    181/16  23.11.2016  Slov. pošta B.Bystrica  36331124 
319/16K potraviny  88,42    8/16  23.11.2016  Fega frost Kežmarok  36475939 
320/16K  potraviny  78,84    5/16  23.11.2016  Tat.mliek..Kežmarok   31654363
321/16K potraviny  8   5/16   23.11.2016  Tat.mliek. Kežmarok 31654363 
 322/16K potraviny  70,04    10/16  24.11.2016   Spiš market Sp.N.Ves 31729541 
323/16K potraviny 93,94   4/16 24.11.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
 320/16 vodné,stočné  800,65  008/242/10P    28.11.2016  Pod.vod.spol. Poprad  36500968 
321/16  telefón  87,58    182/16  28.11.2016  Sysnet Bratislava  35886269 
322/16  on line VO  62,74    183/16  29.11.2016  Verlag Dashofer Bratislava  35730129 
 323/16 oprava brány  175,8    178/16  30.11.2016  BOP Slovakia Sp.N.Ves  36591441 
324/16 učebné pomôcky 112,45   171/16 30.11.2016 Halcin Levoča 34802746
325/16 plastové okno 104   112/16 1.12.2016 Fľak Levoča 33055068
326/16 oprava PC 225,13   49/16 1.12.2016 Lučivjansky Hrabušice 35320214
327/16 učebné pomôcky 135,8   157/16 1.12.2016 Insgraf Bratislava 4707883
328/16 telefón 62,38 0273830   5.12.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
329/16 revízia výťahu 552,24 ZoD 6.3.1020   5.12.2016 Liftex Košice 17251605
330/16 plyn 158 63300153028   5.12.2016 SPP Bratislava 35815256
324/16K potraviny 79,41   2/16 28.11.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
325/16K potraviny 163,96   10/16 28.11.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
326/16K potraviny 20,22   10/16 28.11.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
327/16K potraviny 218,36   4/16 28.11.2016 Inmedia Zvolen 36019208
328/16K potraviny 202,95   1/16 30.11.2016 Bigimi SP.N.Ves 44467613
329/16K potraviny 219,66   8/16 30.11.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
 331/16 poistenie  6,46    187/16  6.12.2016  Allianz Bratislava  00151700 
332/16  BOZPPOPZS  84  mandátna zmluva    6.12.2016  Maliňáková Sp.N.Ves  34525807 
333/16  časopis  69,8    188/16  7.12.2016  Wolters Kluwer Bratrislava  31348262 
334/16 výroba kľúčov 41,16   28/16 7.12.2016 Zemčák Levoča 33056137
335/16 učebné pomôcky 166   185/16 7.12.2016 Nováková Nov. Huta 41317335
336/16 BOZPPOPZS 84 mandatná zmluva   12.12.2016 Maliňáková Sp.N.Ves 34525807
330/16K potraviny 186,6   5/16 6.12.2016 Tat.mliek. Kežmarok 31654363
331/16K potraviny 14,4   6/16 6.12.2016 Tat.mliek. Kežmarok 31654363
332/16K potraviny 105,36   4/16 6.12.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582215
333/16K potraviny 163,2   12/16 6.12.2016 Bartoš Nemešany 11954736
334/16K potraviny 9,46   10/16 6.12.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
335/16K potraviny 108,88   10/16 6.12.2016 Spiš market Sp.N.Ves 31729541
336/16K potraviny 113,63   8/16 8.12.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
337/16K potraviny 189,9   9/16 8.12.2016 ATC Púchov 35760532
338/16K potraviny 149,44   3/16 8.12.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
339/16K potraviny 81,39   2/16 8.12.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
340/16K potraviny 43,96   10/16 6.12.2016 Spiš Market Sp.N.Ves 31729541
 337/16 farby  30,04    27/16  8.12.2016  Bal Slovakia Žilina  36396044 
338/16  telefón  2,46   e01#1-480V.9uu   9.12.2016  O2 Slovakia Bratislava  35848863 
339/16  PHM,učeb. pom.  431,05  zmluva o vydávaní kariet    9.12.2016  Diners club Bratislava  35757086 
340/16  servis Peugeot  8,17  zmluva o vydávani kariet    9.12.2016  Wagon trading Nitra  31657940 
341/16  telefón  11,99  0273830    12.12.2016  Slovak Telekom Bratislava  35763469 
342/16 telefón 13,91 0273830   12.12.2016 Slovak Telekom Bratislava 35763469
343/16 telefón 18,01 0273830   12.12.2016 Slovak Telekom Bratislav 35763469
344/16 učebné pomôcky 90,86   158/16 12.12.2016 3lobit Bratislava 46020152
345/16 učebné pomôcky 543,31   186/16 12.12.2016 Halcin Levoča 34802746
346/16 učebné pomôcky 102,4   184/16 12.12.2016 Halcin Levoča 34802746
347/16 mat. na údržbu 242,67   24/16 12.12.2016 Železiarstvo Levoča 36781410
 348/16 mat. na údržbu  549,54    38/16  12.12.2016  Zonic Levoča  37479369 
349/16 prenájom ľad. plochy 7   189/16 12.12.2016 TSM Levoča 35528052
350/16 plyn 4300 dohoda o úhrade   12.12.2016 SŠI 1 Levoča 42085390
 351/16 plyn  4179,91  dohoda o úhrade    13.12.2016  SŠI Levoča  42085390 
 352/16 učebné pomôcky  100    145/16  13.12.2016  Galantéria Levoča  37481541 
 353/16 havarijné poistenie  130,11    191/16  14.12.2016  Allianz SP Bratislava  00151700 
354/16  el. energia  1401,64  100662254 ZoP    14.12.2016  VSE Košice  44483767 
355/16  servis autá  47    25/16  15.12.2016  Autoaréna Levoča 34801944 
356/16  stravné lístky  593,72    190/16  15.12.2016  Le cheque dejeuner Bratislava  31396674 
357/16 poistenie budov 812,59   192/16 16.12.2016 Allianz SP Bratislava 00151700
358/16 poistenie majetku 545,09   192/16 16.12.2016 Allianz SP Bratislava 00151700
 359/16 2 ks stoly  330    193/16  19.12.2016  Mojdek Levoča  43729053 
360/16  mzda kuriča  232,83  dohoda o úhrade    19.12.2016  SŠI 1 Levoča  42085390 
361/16 prenájom bazéna 35 zmluva o výpožičke   19.12.2016 SŠI 1 Levoča 42085390
362/16 mat. na údržbu 178,3   25/16 20.12.2016 Školník Doľany 14373114
363/16 PHM,mat. na údržbu 242,06 dohoda o vydávaní kariet   20.12.2016 Diners club Bratislava 35757086
 364/16 prenájom ľad. plochy  16,5    189/16  23.12.2016  TSM Levoča  35528052 
365/16 vodné,stočné 701,63 008/242/10P   23.12.2016 Pod.vod.spol. Poprad 36500968
366/16 nákup nábytku 2420 prieskum trhu   27.12.2016 Mojdek Levoča 43729053
367/16 čistiace potreby 976,66   194/16 28.12.2016 Miva Market Smižany 36704041
 341/16K potraviny  254,2    7/16  8.12.2016  Inmedia Zvolen  36019208 
342/16K potraviny 54,18   10/16 8.12.2016 Spiš Market Sp.N.Ves 31729541
343/16K potraviny 10,94   10/16 8.12.2016 Spiš Market Sp.N.Ves 31729541
344/16K potraviny 35,74   10/16 12.12.2016 Spiš Market Sp.N.Ves 31729541
345/16K potraviny 48,32   10/16 12.12.2016 Spiš Market Sp.N.Ves 31729541
346/16K potraviny 203,17   14/16 12.12.2016 Dončák V. Slavkov 46305718
347/16K potraviny 125,46   5/16 16.12.2016 Tat.mliek. Kežmarok 31654363
348/16K potraviny 8   6/16 16.12.2016 Tat.mliek. Kežmarok 31654363
349/16K potraviny 70,9   2/16 16.12.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
350/16K potraviny 106,2   4/16 16.12.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
351/16K potraviny 229   5/16 16.12.2016 Fega frost Kežmarok 36475939
352/16K potraviny 99,61   4/16 21.12.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
353/16K potraviny 165,63   1/16 21.12.2016 Bigimi Sp.N.Ves 44467613
354/16K potraviny 11,35   10/16 21.12.2016 Spiš Market Sp.N.Ves 31729541
355/16K potraviny 111,82   10/16 21.12.2016 Spiš Market Sp.N.Ves 31729541
356/16K potraviny 118,5   5/16 27.12.2016 Tat.mliek. Kežmarok 31654363
357/16K potraviny 11,2   6/16 27.12.2016 Tat.mliek. Kežmarok 31554363
358/16K potraviny 93,73   2/16 29.12.2016 MPC Sp.N.Ves 31651445
359/16K potravny 127,44   3/16 29.12.2016 Paciga Sp.N.Ves 36582115
 368/16 kanc. mat.  479,49    50/16  29.12.2016  Lučivjanský Hrabušice  35320214