Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Zmluvy 2012

Názov zmluvy Číslo zmluvy Meno, adresa účastníka zmluvy IČO účastníka zmluvy Celková hodnota zmluvy s DPH Dátum uzavretia zlmuvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Ustanovenia VOP
Darovacia zmluva

0036/2011

ŠPÚ,Pluhová 8,Bratislava 30807506 1959,85 25.3.2012 26.9.2011
Zmluva o manažmente VO 01/2012 VO Olejník Rastislav,D.Smokovec 81 41010647 996,00€ 18.6.2012 27.6.2012 31.8.2012
Mandatná zmluva-stavebný dozor 3/2012

Borale s.r.o. Levoča

Ing. Sninčáková Zdenka

36474070 1680,00€ 2.7.2012 7 dní pred začatím plánovanej činnosti
Zmluva o dielo o dodávke stavby SÚ 15/2012 Lechstav s.r.o.,Šrobárová 19,08001 Prešov 44557809 137283,95€ 22.8.2012 do 14 dní od podpisu ZOD do 120 dní od prevzatia staveniska
Zmluva o zabezpečení BOZPPO BOZPPO Regina Maliňáková,Rázusová 292/6,05201 Sp.N.Ves 34525807 200,- € 28.8.2012 1.9.2012 31.12.2012
Darovacia zmluva Združenie priateľov pre NaSI,Nám. Š. Kluberta2,05401 Levoča 31949177 10905,43 € 15.10.2012 15.10.2012
Dohoda č.33/§52a/2012NP V-2 ÚPSVaR Nábrežie J. Pavla II. 439/16, 05801 Poprad 37937758 466,20 € 30.11.2012 1.12.2012 31.5.2013