Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Naša školská knižnica má viacero odlišností od bežných knižníc. Slúži žiakom aj dospelým. V detskom oddelení sa okrem bežnej detskej literatúry nachádzajú aj knihy napísané vo zväčšenom písme, knihy v braillovom písme a hmatové obrázkové knihy.

V oddelení pre dospelých nájdete okrem bežnej literatúry faktu veľa odborných kníh so zameraním na pedagogiku, psychológiu či vzdelávanie zrakovo postihnutých.

Tyfloknižnica