Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Zmluvy 2016

Názov zmluvy Číslo zmluvy Meno, adresa účastníka zmluvy IČO účastníka zmluvy Celková hodnota zmluvy s DPH Dátum uzavretia zlmuvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Ustanovenia VOP
Zmluva o uverejnení inzercie QUO-14960-C4Q1/0 Mediatel spol. s.r.o.,Miletičova 21, Bratislava 35859415 250,80 € 3.2.2016 9.2.2016 9.2.2017  
Zmluva o poskytovaní verejných služieb CO_1-EJL30D2_1-EJLHOT8 Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava 35763469 14€ mesačne 9.2.2016 11.2.2016 24 mesiacov  
Dohoda o aktivačnej činnosti 16/36/52A/9 ÚPSVaR Hraničná 667/13, Poprad 30794536 129 € 22.2.2016 1.3.2016 30.6.2016  
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 5190024657 Komunálna poisťovňa, a.s., Štefánikova 17, 81105 Bratislava  31595545 19,92 € 29.2.2016 1.3.2016 1.3.2016  
Darovacia zmluva   Štefan Filep,Francková 2,Košice   500 17.3.2016 18.3.2016 neurčito  
Darovacia zmluva 0392 SR-CVTI SR,Lamačská cesta 8/A,81104 Bratislava 00151882 4977,77 20.4.2016 21.4.2016    
Zmluva o dielo   Štefan Ilaš,Francisciho 36,05401 Levoča 34805559 7230 € 2.5.2016 3.5.2016 20.5.2016  
Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu 7/70/2016 VÚDPaP, Cyprichova  42,83105 Bratislava 00681385 185,96 9.5.2016 10.5.2016 neurčito  
Zmluva o dielo   Štefan Iľaš,Francisciho 36,Levoča 34805559 11994,85 6.6.2016 7.6.2016 19.8.2016  
Zmluva o dielo   Fľak Peter, Lomnická 7,05401 Levoča 33055068 7568 € 22.6.2016 23.6.2016 15.7.2016  
Zmluva o dielo   Stavebná prevádzkáreň, s.r.o.,Probstnerova cesta 9,05401 Levoča 36451975 26318,52 11.7.2016 12.7.2016 30.9.2016  
Dohoda č.16/36/051/117 ÚPSVaR,Hraničná 667/13,05801 Poprad 30794536 0 € 19.8.2016 20.8.2016    
Darovacia znluva   Whirpool Slovakia spol. s.r.o.,Hlavná 5039/1A,05951 Poprad 35796570 0 24.8.2016 25.8.2016 24.8.2018  
 Zmluva o krátkodobej výpožičke nebytových priestorov   Mojdeková Eva,Novoveská cesta 1217/25,05401 Levoča  42085390  7,- €/hod.  10.11.2016  11.11.2016  30.6.2017   
 Zmluva o dielo  č.15112016 Free Tech, spol. s.r.o.,Belopotockého 722/1,03101 Liptovský Mikuláš  47973498  999,- €  15.11.2016  16.11.2016  20.11.2016