Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Týždeň s knihou v našej škole bol veľmi pestrý. Učitelia aj vychovávatelia pripravili pre žiakov veľa zaujímavých aktivít:

  • 20.03.2023 (pondelok) návšteva školskej knižnice –téma: Informácie o pravidlách knižnice – Čítanie ako slávnosť 
  • 21.03.2023 (utorok) návšteva knižnice Jána Henkela – téma: Láska ku knihám
  • Workshop – knižnica Jána Henkela – Malí ilustrátori
  • 22.03.2023 (streda) beseda s autorkou knihy Rozprávky z perečníka E. Halásovou 
  • dopoludnie s knihou, MŠ2

Dňa 15. 3. 2023 bol pre žiakov 2. stupňa ZŠ a ŠZŠ, ako aj PŠ v spolupráci so Strednou odbornou školou pedagogickou v Levoči pripravený tematický deň pod názvom „Literárne všeličo“ zameraný na prácu s textom a jeho rôzne podoby stvárnenia – dramatického, výtvarného a hudobného. Hlavným motívom dňa boli rozprávky Červená Čiapočka a Popoluška. Tvorivé aktivity (dramatizácie rozprávok, výroba plagátov, kulís a rekvizít, výroba leporela a pexesa, nácvik piesní, hudobné podfarbenie, výroba krátkeho filmu atď.) prebiehali v triedach i učebniach v kooperácii so študentmi pedagogickej školy. Tvorivé dielne sa niesli v duchu témy projektového vyučovania:

„V každom človeku je niečo vzácne, objavme to spolu“.

Cieľom tematického dňa pre mladších žiakov bolo zábavnou formou upevniť 
číselné rady štvorciferných čísel, porovnávanie čísel, praktickými činnosťami získať zručnosť v práci s metrom (meranie - výška, šírka, dĺžka daných predmetov, danej plochy a vedieť v praxi vypočítať obvod obdĺžnika), získať skúsenosť pri práci s váhou - jednotky hmotnosti, sčitovanie odčitovanie (aj pomocou kalkulačky), porovnávanie, radenie.