Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V rámci celoeurópskeho podujatia Európska noc výskumníkov sa uskutočnila Environmentálna zážitková a interaktívna beseda s Ing. Matejom Pisarčíkom - odborníkom na environmentálnu výchovu a NP Slovenský raj. Zúčastnilo sa jej 15 žiakov piateho až siedmeho ročníka. Beseda bola zameraná na základné informácie o národnom parku, o environmentálnej udržateľnosti, ochrane klímy a znečisťovaní životného prostredia.

   

Žiaci prostredníctvom besedy získali poznatky o polohe, faune i flóre NP Slovenský raj. Vďaka vypreparovaným modelom zvierat, nahrávkam zvukov a videám z fotopascí si vytvorili prehľad o živote v danej oblasti. Ďalej sa oboznámili so základnými pravidlami pre turistu a vyskúšali si ferratovú výstroj. Žiaci boli upozornení na negatívny vplyv na prírodu pri pohybe mimo turistických chodníkov a pri preletoch dronov, vrtuľníkov v hniezdnom období, pozorovali fotografie znečisteného životného prostredia v chránenej oblasti.

Beseda s pracovníkmi Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva sa stáva už  tradíciou. Tentoraz k nám zavítali s témou "Zvuky lesa". 

Touto besedou priblížili žiakom spôsob života, lovu a rozmnožovania lesných zvierat, druh potravy i faktory ohrozenia lesných živočíchov (myšiak lesný, zajac poľný, líška hrdzavá, jeleň lesný, diviak lesný, medveď hnedý, srnec lesný, kamzík vrchovský).

  

Vystavené preparáty a trofeje (lebky) zvierat boli doplnené popismi v Braillovom písme a zväčšenej čiernotlači.

22.9. 2022 sa žiaci 2. stupňa ZŠ zapojili do  Európskeho dňa jazykov. Aktivity prebiehajú do decembra. Jenou z aktivít bola tvorba loga na tričko. Najlepšie návrhy budú zaslané do súťaže.

V septembri sa mladší žiaci školy stretli na besede s príslušníčkou policajného zboru pani Holotňákovou. Prístupnou formou im porozprávala o práci policajtov. Venovala sa aj dopravnej výchove.

V dvoch termínoch od 12. do 16. septembra a od 19. do 23. septembra 2022 takmer všetci žiaci našej školy mali možnosť zúčastniť sa školy v prírode v penzióne Bystrina v obci Bystrá. Prvý týždeň starší žiaci a druhý zasa naši mladší. 
Krásne zážitky nám pomohli sprostredkovať lektori z Detského Babylonu. 
Vyučovacie aktivity boli  zamerané na divadlo, ale žiaci si užili aj pobyt v prírode: turistiku, či športové aktivity.