Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Budova školy

Vedenie školy oznamuje, že riaditeľské voľno, ktoré bolo pôvodne naplánované na 27. 5. 2022 sa prekladá na 17. 6. 2022.

 

Pri príležitosti osláv 100. výročia založenia základnej školy pre nevidiacich v Levoči pozývame bývalých žiakov na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční  v utorok 28. júna 2022.

Od 9:00 hod. budú prebiehať prehliadky školy, na ktorých budú návštevníkov sprevádzať súčasní žiaci školy.

O 11:00 je naplánované spoločné stretnutie v aule školy a po ňom bude možnosť pospomínať na „staré časy“. Ak nám to počasie dovolí, na školskom dvore uvaríme chutný kotlíkový guláš.

Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili telefonicky na čísle 053/4512395 alebo mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

 

 

VITAJTE NA STRÁNKACH SPOJENEJ ŠKOLY INTERNÁTNEJ V LEVOČI

Prvý ústav pre slepcov na Slovensku bol založený v roku 1922 v Levoči. Od tých čias prešiel viacerými zmenami. Menil sa aj názov školy. Dnes sme moderná základná škola s internátom, ktorá vzdeláva žiakov nevidiacich, slabozrakých, žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou i kombinovane postihnutých.

Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme princípy demokracie a humanizmu, snaha o nové trendy a formy, rešpektujúc tyflopedické zásady a požiadavky, najmä zásadu kompenzácie a reedukácie zraku.

Podporujeme trendy integrovaného vzdelávania, najmä smerom k stredoškolskému vzdelávaniu, ale aj vnášaním integračných prvkov do školských i mimoškolských aktivít. Rozvojom samostatnosti, aj za pomoci modernej kompenzačnej techniky, výučbou priestorovej orientácie, sebaobsluhy a zapájaním žiakov do záujmovej činnosti sa pracovníci školy snažia pripraviť žiakov na ďalšie štúdiá a do života.