Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Týždeň s knihou v našej škole bol veľmi pestrý. Učitelia aj vychovávatelia pripravili pre žiakov veľa zaujímavých aktivít:

  • 20.03.2023 (pondelok) návšteva školskej knižnice –téma: Informácie o pravidlách knižnice – Čítanie ako slávnosť 
  • 21.03.2023 (utorok) návšteva knižnice Jána Henkela – téma: Láska ku knihám
  • Workshop – knižnica Jána Henkela – Malí ilustrátori
  • 22.03.2023 (streda) beseda s autorkou knihy Rozprávky z perečníka E. Halásovou 
  • dopoludnie s knihou, MŠ2

23.03.2023 (štvrtok) biblioterapia, aromaterapia

 

24.03.2023 (piatok) Workshop – knižnica Jána Henkela