Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

bude v pondelok 4. septembra 2023 o 8,30 hod.

v priestoroch školy. 

Príchod do školského internátu je možný

4.9.2023 od 7,00 hod. 

Počas letných prázdnin je prerušená prevádzka

Špeciálnej materskej školy. 

Energoland je informačné centrum o energii a výrobe elektriny, ktoré otvorili Slovenské elektrárne 14. októbra 2014 v Mochovciach pri atómovej elektrárni. 22.6. 2023 žiaci 7., 8. a 9. ročníka navštívili Energoland v doprovode pedagógov a spolu si prezreli vystavenú expozíciu, vyskúšali  interaktívne hry a modelové situácie pri riadení jadrovej elektrárne. Ocitli sa aj vnútri modelu jadrového reaktora a na zobrazenej štiepnej reakcii jadra uránu mali priblížený spôsob fungovania jadrovej elektrárne.

V ten istý deň žiaci navštívili aj Národnú radu SR a z balkóna rokovacej miestnosti sledovali priebeh hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch zákonov. Exkurziu zakončili diskusiou s vybranými poslancami, ktorí prejavili aktívny záujem o stretnutie so žiakmi našej školy. Žiaci odchádzali z parlamentu plní pozitívnych zážitkov a informácii o práci poslancov Národnej rady SR.

Pre žiakov 4.A, 5.A, 6.A, 4.C a 7.C sme pripravili záverečný školský výlet do  Vyšného Slavkova a Ľutiny.

Šikovnosť a kultúru našich predkov sme obdivovali v miniskanzene v Ľutine, kde sú sústredené miniatúry sakrálnych stavieb zo 17. -  19. storočia. O všednom živote roľníkov, spôsobe života a fungovaní celého gazdovstva sme sa dozvedeli v Ľudovom múzeu vo Vyšnom Slavkove. 

Žiaci 1.K z PŠ a 1.D  sa spojili a spoločne absolvovali krásny deň v Charitnom dome Žakoviciach. Po prehliadke areálu ich čakal najväčší zážitok a liečebná jazda na koňoch hipoterapia.

Terapiu sme na záver ukončili spevom ľudových piesní.

Na konci školského roka sa deti a žiaci tešia na školský výlet. Tento rok deti ŠMŠ a mladší žiaci prípravného až tretieho ročníka spolu so žiakmi 2.C, 3.C a 5.C absolvovali výlet do neďalekého Spišského Hrhova.

V kaštieli zažívali spoločne predstavenie Pyšná princezná, neskôr navštívili Muzik múzeum a stihli aj jazdu na koníkoch a skákanie v nafukovacom hrade. 

Domček pre víly smile