Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Začiatkom mája nás navštívili študentky Prešovskej univerzity v odbore - urgentná zdravotná starostlivosť.

V rámci praxe ich zaujímalo ako budú vo svojom povolaní komunikovať s ľuďmi so zdravotným obmedzením.

Návšteva bola veľmi príjemná. Študentky sa dozvedeli niečo o našej škole a v druhej časti návštevy nám ukázali základy prvej pomoci.