Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Mládež spieva

Dňa 14. 4. 2011 sa náš spevácky zbor Dúha zúčastnil súťažnej prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva vo Vranove nad Topľou. Prehliadky sa zúčastnilo celkovo 5 zborov z východného Slovenska. Na odbornom seminári, počas ktorého členovia poroty analyzovali výkony jednotlivých zborov, bol náš zbor celkovo zhodnotený pozitívne, v záverečnom vyhodnotení sa umiestnil v striebornom pásme.