Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Návšteva v Owinskej

V dňoch 28. - 29. 10. 2011 sa Mgr. Adriana Zemčáková, ako zástupca našej školy, zúčastnila konferencie konanej pri príležitosti 65. výročia založenia školy v Owinskej pod názvom "Opracovanie metody nauki orientacji przestrzennej w dužim miešcie dla osób niewidomych z wykorzystaniem džwieków šrodowiska" v SOSWDN Owinska. Odborníci na priestorovú orientáciu nevidiacich na nej prednášali o aktívnom využití sluchu ako dominantného zmyslu v procese priestorovej orientácie a zároveň mali účatníci možnosť vyskúšať si to prostredníctvom rôznych cvičení, a tak sa viac vcítiťdo tejto problematiky.