Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Názov triedy

Triedny učiteľ

P1

Mgr. Alena Ružbacká

P2

Mgr. Barbora Babejová

P3

Božena Péchyová

I.A

Mgr. Bibiana Mogrovičová

II.A

Mgr. Adriana Zemčáková

III.A

PaedDr. Helena Jakubovičová

IV.A

Mgr. Mária Dredanová

V.A

Mgr. Andrea Pavlová

V.B

Mgr. Valéria Fedáková

VI.A

Mgr. Klaudia Szitáriová

VII.A

Mgr. Ingrid Semanová

VII.B

Mgr. Lucia Zalčíková, PhD.

VIII.A

Mgr. Jana Motyková

IX.A

RNDr. Jaroslav Schneider

I.C

Mgr. Viera Orlovská

IV.E

Mgr. Žaneta Mlynárová

V.C

Mgr. Jaroslava Majerská

VI.C

PaedDr. Eva Halásová

VII.C

Mgr. Martina Švedová

VII.D

Mgr. Jana Bendžalová

VII.E

Mgr. Erika Hrošárová

I.K

Mgr. Beáta Foltinská

II.K

Mária Hlavajová