Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Názov triedy

Triedny učiteľ

MŠ1

Mgr. Barbora Babejová

MŠ2

Bc. Žaneta Rišová

MŠ3

Mgr. Jana Bašistová

1.P

Mgr. Erika Hrošárová

1.A

Mgr. Mária Dredanová

2.A

Mgr. Adriana Zemčáková

3.A

Mgr. Valéria Fedáková

4.A

PaedDr. Helena Jakubovičová

5.A

Mgr. Andrea Pavlová

6.A

Mgr. Jana Motyková

7.A

Mgr. Alžbeta Iľašová

8.A

RNDr. Jaroslav Schneider

9.A

Mgr. Klaudia Szitáriová

1.C

Mgr. Žaneta Mlynárová

5.C

Mgr. Mária Hlavajová

7.C

Mgr. Martina Švedová

9.C

PaedDr. Eva Halásová

2.D

Mgr. Beáta Foltinská

9.D

Mgr. Jana Bendžalová

1.E

Mgr. Alena Ružbacká

6.E

Mgr. Alena Ružbacká

7.E

Mgr. Jana Bendžalová

1.K

Mgr. Viera Orlovská

2.K

 Mgr. Bibiana Mogrovičová