Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Vedenie školy oznamuje rodičom,

že  zápis do 1.ročníka  bude prebiehať v termíne od 9. 4. –12. 4. 2018.

 

Tohto roku sme mali Deň detí plný súťaží a hier. Najväčší úspech mali veľké lopty, do ktorých sa dá vojsť. Na záver sme si zatancovali pri živej hudbe.

V piatok 20. mája 2016 navštívili našu školu učitelia zo škôl pre zrakovo postihnutých z Litvy. Spoločným jazykom bola v tomto prípade ruština. Medzi spoločné témy patrila starostlivosť o deti s binokulárnym postihnutím a vyučovanie špecifických predmetov.

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú rôznych výtvarných súťaží. Veľmi často aj získavajú rôzne ocenenia. Tentokrát získal ocenenie za svoju výtvarnú prácu Viktor Klinga z materskej školy.