Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

28. apríla 2017 sa uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti 95. výročia založenia prvej školy pre zrakovo postihnutých na Slovensku. V bohatom programe vystúpili súčasní aj bývalí žiaci, rodičia aj bývalí zamestnanci. Program sa niesol v duchu projektového vyučovania Úcta k človeku.

Vedenie školy oznamuje rodičom,

že  zápis do 1.ročníka  bude prebiehať v termíne od 9. 4. –12. 4. 2018.

 

Tohto roku sme mali Deň detí plný súťaží a hier. Najväčší úspech mali veľké lopty, do ktorých sa dá vojsť. Na záver sme si zatancovali pri živej hudbe.

V piatok 20. mája 2016 navštívili našu školu učitelia zo škôl pre zrakovo postihnutých z Litvy. Spoločným jazykom bola v tomto prípade ruština. Medzi spoločné témy patrila starostlivosť o deti s binokulárnym postihnutím a vyučovanie špecifických predmetov.