Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Návšteva v Owinskej

V dňoch 28. - 29. 10. 2011 sa Mgr. Adriana Zemčáková, ako zástupca našej školy, zúčastnila konferencie konanej pri príležitosti 65. výročia založenia školy v Owinskej pod názvom "Opracovanie metody nauki orientacji przestrzennej w dužim miešcie dla osób niewidomych z wykorzystaniem džwieków šrodowiska" v SOSWDN Owinska. Odborníci na priestorovú orientáciu nevidiacich na nej prednášali o aktívnom využití sluchu ako dominantného zmyslu v procese priestorovej orientácie a zároveň mali účatníci možnosť vyskúšať si to prostredníctvom rôznych cvičení, a tak sa viac vcítiťdo tejto problematiky.

 

 

Národný beh Devín - Bratislava 2011

Aj tento rok umožnil Lions club Istopolis z Bratislavy zúčastniť sa našim žiakom 64. ročníka Národného behu Devín - Bratislava. Lions club našim reprezentantom zabezpečil všetky výdavky spojené s účasťou na tejto peknej akcii. Okrem toho nám poskytli priestor vo svojom stánku na prezentáciu našej školy. Predstavitelia školy tam oboznamovali okoloidúcich o činnosti školy a zároveň obdarovali účastníkov akcie drobnosťou vyrobenou žiakmi školy v keramickej dielni alebo na tvorivých dielňach. Veľa ľudí tento darček ocenilo finančným príspevkom.

Mládež spieva

Dňa 14. 4. 2011 sa náš spevácky zbor Dúha zúčastnil súťažnej prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva vo Vranove nad Topľou. Prehliadky sa zúčastnilo celkovo 5 zborov z východného Slovenska. Na odbornom seminári, počas ktorého členovia poroty analyzovali výkony jednotlivých zborov, bol náš zbor celkovo zhodnotený pozitívne, v záverečnom vyhodnotení sa umiestnil v striebornom pásme.