Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

18.5. 2023 k nám prišli youtuberi. Prostredníctvom edukatívneho predstavenia Nedaj sa! ... hovor o tom poukázali na problémy dnešnej doby: šikanovanie, rasizmus, fyzické násilie, či kyberšikana. 

Na konci predstavenia škola dostala certifikát, v ktorom sa zaväzuje šíriť posolstvo predstavenia a na ktorom sú uvedené dôležité kontakty poskytujúce pomoc.

4. mája na Floriána majú hasiči svoj sviatok. Deň otvorených dverí s radosťou  využili aj učitelia našej školy spolu so svojimi žiakmi navštívili hasičskú stanicu v Levoči.

Začiatkom mája nás navštívili študentky Prešovskej univerzity v odbore - urgentná zdravotná starostlivosť.

V rámci praxe ich zaujímalo ako budú vo svojom povolaní komunikovať s ľuďmi so zdravotným obmedzením.

Návšteva bola veľmi príjemná. Študentky sa dozvedeli niečo o našej škole a v druhej časti návštevy nám ukázali základy prvej pomoci.

Pred pár dňami sme v škole privítali ministra školstva Jána Horeckého. Pozrel si popoludňajšie aktivity detí v špeciálnej materskej škole, oddelenia v internáte aj malých umelcov na keramickom krúžku. Nosnou témou návštevy bola diskusia o prebiehajúcej transformácii centier poradenstva a prevencie. 

Interaktívne divadelné predstavenie o rastlinke, ktorá blúdi v parku a hľadá stromy, na ktoré by sa mohla podobať, si na vlastnej koži zažili vybraní žiaci školy. V predstavení zameranom na využívanie hlavných zmyslov - sluch, chuť, zrak, čuch a hmat si deti uvedomili ich dôležitosť. Inscenáciu prispôsobenú slabozrakým a nevidiacim odohrali študentky z Ukrajiny pod vedením svojej pedagogičky.