Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Školský klub detí ožíva ráno, kedy doň prichádzajú žiaci z Levoče a okolia. Vítajú ich tety vychovávateľky, s ktorými ostávajú až do začiatku vyučovania.

Po vyučovaní je klub opäť pripravený prijať žiakov. Hlavná činnosť je v popoludňajších hodinách. Relaxačné chvíľky sa striedajú s prípravou na vyučovanie. V klube majú žiaci k dispozícii všetky pomôcky potrebné pre prípravu do školy, počítač a tiež množstvo hier a hračiek. Pre tých najmenších je pripravená aj pohovka.

školský klub