Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na jednoduché pracovné činnosti žiakom s mentálnym postihnutím, alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí skončili špeciálnu základnú školu a nemajú predpoklad zvládnuť vzdelávanie v odbornom alebo špeciálnom učilišti. V praktickej škole pripravujeme žiakov na život v rodine, na sebaobslužné a praktické práce v domácnosti. Žiakov pripravujeme tak, aby zvládli jednoduché pracovné činnosti pod dohľadom, aj samostatne. Príprava v praktickej škole trvá tri roky. Dokladom o skončení vzdelávania v nej je záverečné vysvedčenie.

 

Naša praktická škola je zameraná na pomocné práce v kuchyni a prípravu jednoduchých jedál.

 

Škola má žiakom poskytnúť možnosť fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli čo najsamostatnejšie žiť  a pracovať v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní, či pracovisku.

 

 

 

Pri príležitosti Dňa otvorených dverí v PŠ pripravila levočská televízia krátku reportáž. Môžete si ju pozrieť na adrese:

https://vimeo.com/164397136