Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Vo štvrtok 10. apríla 2018 vymenili tretiaci a štvrtáci školskú triedu za pobyt v prírode. V Expozícii Tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici ich čakal pán Igor Stavný, aby im priblížil flóru tatranskej prírody. Lesná pedagogika sa žiakom veľmi páčila a odniesli si množstvo nových poznatkov.

Dňa 17. 4. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Spelling Bee v kategóriách 1A (5.-7. ročník) a 1B (8. a 9. ročník). Obe kategórie začali úvodnými informáciami. Pokračovalo sa písomnou časťou v triedach. 1A kategória bola rozdelená na 3 skupiny, 1B kategória na 2 skupiny. Všetky skupiny mali rôzne testy a zároveň boli upravené podľa druhu zrakového postihnutia účastníkov do Braillovho písma, čiernotlače alebo zväčšené. V písomnej časti mali žiaci podľa fonetického prepisu slova napísať správny zápis slova a jeho slovenský preklad. Spolu mohli za 10 slov získať max. 20 bodov.

Ústna časť pokračovala spoločne pre celú kategóriu v aule. Žiaci postupovali podľa vopred určeného zoznamu a vyťahovali si po 3 slová. Vyučujúca im výslovnosť daného slova spustila na notebooku pomocou programu Lingea Lexicon a žiak ho mal následne hláskovať a vysloviť ešte raz celé. Žiaci s dyslexiou mohli pozerať na grafický zápis slova. Žiaci v 1A kategórii mali pripravených 180 slov, 1B kategória 280 slov. V ústnej časti mohli žiaci získať max. 15 bodov. Do semifinále postúpili žiaci, ktorí dosiahli aspoň 25 bodov.

Celkove sa súťaže zúčastnilo 18 žiakov v 1A a 13 žiakov v 1B kategórii.

Prví dvaja z každej kategórie postupujú na mestské kolo, ktoré sa uskutoční 3.5.2018 v ZŠ G. Haina v Levoči.

 

MsKS – Levočská mestská knižnica a Galéria mesta Levoča pripravila zaujímavé podujatie pod názvom Vranka Florenťanka.

Po krátkom oboznámení s výstavou si žiaci 3. ročníka  urobili poriadok v pojmoch ilustrácia, ilustrátor a dozvedeli sa ako vzniká kniha. 

Po vypočutí  rozhlasovej hry Vranka Florenťanka od Jána Milčáka, si vyskúšali svoje umelecké schopnosti.

 

 

Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia.