Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Školský rok 2019/20 narušila epidémia Covid 19. Napriek mimoriadnej situácii, ktorá nastala sme sa aspoň na niekoľko dní mohli stretnúť. 

Posledný deň sa niesol v duchu rozlúčky s končiacimi žiakmi  so športovo - zábavnými aktivitami.

Dobré vzťahy nás predsa robia  zdravými a šťastnými.

Vo februári našu školu navštívil televízny štáb RTVS, aby natočili reláciu o živote detí so zdravotným znevýhodnením. Ak vás zaujíma ako žijú deti v Spojenej škole internátnej na Námestí Štefana Kluberta 2 v Levoči, pozrite sa do archívu RTVS. Relácia bola odvysielaná 14.3. 2020 o 11,00 hod.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15305/216896

 

V našich končinách je ples  spoločenskou udalosťou. A kde inde môžeme dať najavo svoju noblesu a znalosť etikety, keď nie tam. 

Dokázali to aj starší žiaci našej školy v posledný fašiangový deň s pomocou pani riaditeľky a pedagógov.