Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Remeslo má zlaté dno je názov projektového vyučovania, ktoré nadväzuje na naše celoškolské.

Počas troch dní v máji sme spoznali remeslo kartonážnické a medovnikárske. 

Besedy a tvorivé dielne nám umožnili oboznámiť sa s týmito remeslami.