Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

A je tu koniec školského roka...čas rozlúčky.

Deviataci základnej a špeciálnej základnej školy, tretiaci z praktickej školy sa lúčili. Spomínali na roky, ktoré prežili v našej škole  a rozlúčili sa s  pani riaditeľkou, učiteľmi, vychovávateľmi, ostatnými zamestnancami a mladšími spolužiakmi.

V školskom roku 2018/19 názov celoročného projektového vyučovania bol Robme veci inak a spoločne. 27. júna 2019 žiaci všetkých tried postupne prezentovali rôzne zaujímavé aktivity, ktoré zažili spoločne so svojimi učiteľmi a spolužiakmi.

Pretože 1. júna bola sobota, presunuli sme oslavu Dňa detí na piatok 7. júna. Pre žiakov sme pripravili hľadanie pokladu, ku ktorému sa museli prebojovať prekonávaním rôznych prekážok. Jazda v invalidnom vozíku aj na koni, sprevádzanie najmenších, poznávanie predmetov hmatom rúk a nôh, rozlišovanie zvukov... Každý to napokon zvládol a okrem odmeny si mohol odniesť aj lístok na diskotéku a dávku pukancov.