Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

18.5.2022 – 21.5.2022  v hoteli Sipox na Štrbe sme v spolupráci s našim OZ zorganizovali 20. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v sebaobslužných činnostiach zrakovo postihnutých detí. Súťaže sa zúčastnilo 33 žiakov z Levoče, Bratislavy, Prahy, Liberca a Brna. 

Súťažilo sa v 6 disciplínach:

  1. Príprava jednoduchého jedla
  2. Príprava nápoja
  3. Poznávanie mincí a bankoviek
  4. Triedenie ponožiek
  5. Orientácia v bodovom texte
  6. Poznávanie vecí dennej potreby

V pondelok 23. mája 2022  žiaci 4. A triedy v rámci vyučovania prírodovedy navštívili experimentálnu galériu v Spišskej Novej Vsi, kde si mohli prezrieť modely rôznych živočíchov v mnohonásobnom zväčšení.

10. mája 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili krajskej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy. Prehliadky sa mohli zúčastniť žiaci ŠŠ a PŠ. Nás úspešne reprezentovali 5 žiaci. Erika, Kevin a Sofia  sa vo svojich kategóriach  umiestnili na krásnom 2. mieste.

BLAHOŽELÁME!!!