Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

9. decembra 2015 sa v košickej historickej radnici konal koncert, na ktorom vystúpili aj žiaci našej školy. Koncert organizovalo občianske združenie FEMAN.

14. 12. 2015 žiaci 4. – 9. ročníka sa učili trocha inak. Hodina dejepisu a vlastivedy sa premenila na veľký zážitok. Pán Mgr. Balužinský kastelán  z hradu v Starej Ľubovni nás vtiahol do stredoveku nielen svojim rozprávaním, ale aj konkrétnymi ukážkami rôznych predmetov. Žiaci si vyskúšali oblečenie, ale aj  zbrane, ktoré boli súčasťou tohto obdobia.

Zážitkové učenie

13. 10. 2015 nás pán Anton Budinský očaril hrou na rôzne ľudové nástroje. Zahral nám na fujaru, rôzne druhy píšťal, gajdy, citaru, heligónku aj harmoniku. Priblížil nám veselú stránku života v minulosti. Bola to príjemne strávená hodina. Žiaci, spoločne s pedagógmi si zaspievali aj zatancovali.

Návšteva ministra

2. septembra 2015 zavítal medzi žiakov a pedagógov školy Juraj Draxler, minister školstva SR. Žiaci mu predviedli špeciálne učebné pomôcky, spôsob chôdze s bielou palicou a porozprávali o živote v internáte.