Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Spoznávajme sa návzájom aj svoje krajiny

V dňoch 24.-28.9.2012 sa v našej škole konali športové hry s názvom „Spoznávajme sa navzájom aj svoje krajiny“ s medzinárodnou účasťou. Športových hier sa zúčastnili žiaci pražskej školy Jaroslava Ježka, poľskej Owinskej a našej školy. Aktivity sa niesli v súťaživom, ale aj poznávacom a relaxačnom duchu. Pre nepriaznivosť počasia sa v utorok doobeda konal torballový turnaj s umiestnením: 1.miesto družstvo Levoče, 2.miesto Owinska, 3.miesto Praha. Popoludní atletické preteky na štadióne školy Gašpara Heina. Umiestnenia nažich žiakov: beh na 60m – v kategórii T11-T12 na 3. mieste Oláh Juraj, v kat. T13 na 3. mieste Poljanko Erik. V behu na 150m v kat. T11-T12 na 2. mieste Vicen Radoslav, na 3. Oláh Juraj, v kat. T13 na 1. mieste Hudák Dávid, na 2. Poljanko Erik. V behu na 300m v kat. T11-T12 2. miesto Oláh J., 3. Marcinek Marcel, V kat. T13 3. miesto Hudák D. V behu na 1000m na 3. mieste Poljanko E. V skoku do diaľky v kat. T11-T13 na 2. mieste Hudák D. Vrh guľou v kat. T11-T12 na 1. Oláh J., na 3. Vicen R. Z dievčat sa v behu na 60m v kat. T11-T13 na 3. mieste umiestnila Kuruová Gabriela. V behu na 150m v kat. T11-T13 na 3. mieste Škopová Lucia. V behu na 300m v kat T11-T13 na 2. Škopová L., na 3. Kuruová G. V skoku do diaľky v kat. T11-T13 sa na 3. mieste umiestnila Škopová L. V stredu bol na pláne turistický výstup na Popradské a Hincovo pleso, vo štvrtok výstup na Ďumbier, ale z dôvodu nepriaznivého počasia účastníci vystúpili na chatu pod Ďumbierom, kde si oddýchli a občerstvili. Po náročných dvoch dňoch turistiky sme boli zrelaxovať v termálnom kúpalisku vo Vrbove. Všetkým zúčastneným športovcom sa pestrý program páčil a tešia sa už na budúcoročné športové hry. Foto z akcie vo fotogalérii.

Pasovanie prvákov

Dňa 11. 9. sa v našej škole uskutočnilo pasovanie prváčikov do školského cechu. Prváci  Zlatou bránou vstúpili do rozprávkového sveta, kde ich čakala princezná. Zadala im tri úlohy, ktoré museli splniť.

  1. Uhádni názov rozprávky
  2. Každý žiak musel uhádnuť jednu hádanku
  3. Vymenovať všetky postavy z rozprávky

Po zložení slávnostného sľubu ich princezná pasovala za prvákov. Žiakom boli odovzdané pasovacie dekréty a boli odbarovaní plyšovým psíkom.