Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Školský rok 2023/24 začal krásny slnečným počasí. Pre žiakov školy sme zorganizovali 1. účelové cvičenie.

Cieľom účelového cvičenia bolo osvojenie vedomostí a zručností potrebných na prežitie pri mimoriadnej udalosti, naučiť sa základy prvej pomoci a rozvíjať pohybové schopnosti.