Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V dňoch 18. - 21. 9. 2023 škola zorganizovala Medzinárodné športové hry pre žiakov so zrakovým postihnutím, na ktorých sa zúčastnili žiaci z partnerských škôl z Bratislavy, Opavy, Prahy, Owinskej a samozrejme súťažili aj domáci levočskí žiaci. Disciplíny bol rôznorodé, atletika (beh na 60m, 150m, 300m) skok do diaľky, hod kriketkou, ďalej aplikovaný stolný tenis, goalbal, kolky a súčasťou sprievodného programu bola i turistika a plávanie.
Aplikovaný stolný tenis.
Zlé počasie neodradilo športovcov, aby dosiahli vrchol Marčuliny v lokalite Javorina.
Súťaž v kolkoch.
Odmenou pre všetkých bola návšteva Múzea letectva v Košiciach a putovanie v galérii Triglandia.