Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V dňoch 21. 9. až 23. 9. 2023 sa spevácky zbor Dúha vedený p. učiteľom Kolesárom vybral do Brna, kde sa konal medzinárodný hudobný festival pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Naši súčasní aj bývalí žiaci sa prezentovali nielen zborovým spevom, ale aj sólovými vystúpeniami - spevom a hrou na klavíri všetkých očarili Martinko, Matej, Mário a Terezka. Do rytmu im hral Kristián.

Súčasťou festivalu bol aj bohatý sprievodný program a hudobno-tanečné workshopy.