Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

     Dňa 29.9.2023 sme sa so žiakmi 5.A a 7.C triedy zúčastnili zážitkovej besedy - Čo hovorí rieka? - v rámci projektu  Európska noc výskumníkov 2023.

V Múzeu špeciálneho školstva v Levoči v podaní hostky a odbornej garantky podujatia Mgr. Martiny Haas, PhD., pôsobiacej vo Výskumnom ústave vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Tatranskej Javorine sa žiaci dozvedeli o výskume na horskom toku Javorinka, o cykle a transfere prvkov v jednotlivých zložkách riečneho ekosystému a o význame výskumu vodných útvarov v predpovedaní dopadov klimatických zmien.

     Beseda bola prispôsobená zloženiu publika, jeho vekovej kategórii, ako aj zdravotnému znevýhodneniu žiakov.