Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

14. októbra 2023 v krytej plavárni v Trenčíne sa konali plavecké preteky zdravotne znevýhodnenej mládeže a 6. Majstrovstvá Slovenska v plávaní mládeže s Downovým syndrómom a MP.

     Pretekov sa zúčastnil žiak našej školy Jonathan M. zo 7.C triedy. V disciplíne 25m voľný spôsob získal 1. miesto a v disciplíne 50m voľný spôsob 2. a  3. miesto v kategórii starší žiaci.

     Okrem možnosti  súťažiť s rovesníkmi, Jonathan videl, ako plávajú hendikepovaní plavci - účastníci paralympiád. Preteky boli pre neho aj motiváciou k ďalšiemu tréningu.