Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Preveselé sviatky jari,

slnko v každej jednej tvári.

Bystré nohy, svižný korbáč,

šunku, chlebík ba aj koláč.

Trošku kriku, šťastia veľa,

skrátka krásnu Veľkú noc.

Tento pozdrav vyrobili pre Vás - žiaci špeciálnych tried.

 Pre veľkou nocou žiaci 3.A navštívili Múzeum špeciálneho školstva, kde absolvovali workshop "Veľká noc jar nesie",