Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V našej spojenej škole internátnej nájdete rôzne organizačné zložky. Od materskej školy cez základnú a špeciálnu školu až po najstarších žiakov v praktickej škole.

Každý sa zapája do vyučovacieho procesu podľa svojich možností. Deti a žiaci s viacnásobným postihnutím to majú niekedy ťažšie. Špeciálny a individuálny prístup našich pedagógov však umožňuje aj týmto deťom zažiť zaujímavé  vzdelávacie aktivity. 

Rehabilitačno-vzdelávací pobyt na Štrbskom Plese...

Hipoterapia... 

Canisterapia...