Hlavná obsah

Upozorňujúca správa


Súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu

V mesiaci december sa konala súťaž o najkrajšie vianočne vyzdobenú triedu. Triedy školy boli rozdelené do 4 skupín. Všetky triedy sa veľmi snažili, všetky boli krásne vyzdobené a upravené, no víťazné triedy podľa kategórií sú len tieto:

1. kategória – I. A, II. A, III. A, IV. A -       I. A

2. kategória – V. A, VI. A, VIII. A, IX. A -    VI. A

3. kategória – I. C, II. C, I. D, II. D, MŠ -     I. C a I. D

4. kategória – III.C, IV. C, I. K, II. K -          I. K

 

Víťazné triedy získavajú na každého žiaka prítomného počas decembra 2011 po 3 žetóny do predajného stánku Srdiečko, pričom o jednej tretine získaných žetónov rozhodujú výlučne žiaci, ktorí ich obdržia a o ďalších dvoch tretinách rozhoduje triedny učiteľ po dohode so svojou triedou na učebné pomôcky alebo materiál do triedy, prípadne na skultúrnenie prostredia triedy.

Zábery vianočnej výzdoby si môžete pozrieť na tejto webovej stránke.

Víťazom srdečne gratulujeme!