Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi sa otvorila aj pre nevidiacich. Na klietky niektorých živočíchov pribudli tabuľky s popisom daného živočícha v braillovom písme a tiež jeho reliéfny obrázok.

Žiaci našej školy boli tieto informačné tabuľky "uviesť do života". Za prítomnosti vedenia ZOO aj médií predviedli, ako sa nevidiaci s uvedenými informáciami vysporiada.