Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

V rámci projektového vyučovania sa žiaci 6. a 8. ročníka zúčastnili exkurzie v Múzeu Spiša v Smižanoch. Žiaci si mohli vystavené zvieratá ohmatať  a vypočuť si ich zvuky . Získali nové vedomosti a pohľady na prírodu a jej ochranu.

 

29. apríla 2016 prišli medzi žiakov školy príslušníci polície. Beseda s mladšími žiakmi bola zameraná na dodržiavanie pravidiel pri cestovaní vlakom.

Koncom mája sa žiaci školy, ktorí navštevujú tanečný krúžok, zúčastnili celoslovenského kola súťaže Pohyb bez bariér. V kategórii špeciálne skupiny si vytancovali prvé miesto a získali pohár.

Mladší žiaci školy navštívili mestskú knižnicu, ktorá pre nich pripravila podujatie Les ukrytý v knihe. Napriek tomu, že podujatie prebiehalo v knižnici, mohli sa žiaci lesa aspoň trochu dotknúť.