Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Anglický jazyk má dve podoby - jednu, v akej sa slovo vyslovuje a druhú, akým spôsobom sa dané slovo vyhláskuje, čiže vyspeeluje. Súťaž v tejto činnosti prebehla najprv na úrovni školy a tí najlepší nás reprezentovali na úrovni okresu Levoča. Že im to šlo, o tom svedčí zvláštne ocenenie, ktoré dostal žiak 7. ročníka Samuel Michálek.