Hlavná obsah

Upozorňujúca správa

Žiaci prvého stupňa a deti z materskej školy si v rámci projektového vyučovania Úcta k človeku pripravili pre rodičov kultúrny program. V ňom odzneli slová vďaky za všetko, čo rodičia pre nich robia. Pretože dobrá rodina je základom dobrého života.